kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Seminarium na temat usuwania azbestu

  Urząd Gminy w Radziejowicach informuje iż „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2007-2032” wskazuje na konieczność organizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest. W ramach realizacji zadań z przedmiotowego zakresu, powierzonych samorządowi województwa, organizowany jest cykl seminariów szkoleniowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  przy ul. Jagiellońskiej 26, pod nazwą „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”. Spotkanie odbędzie się w 3 terminach   (do wyboru):pierwszy – 5 października br., drugi - 11 października br. I trzeci  - 25 października 2017 r. w godzinach 10:00-13:00.

Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach. Jednym z głównych jego założeń jest wskazanie takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów ( w tym sprawozdawczość), możliwości uzyskania dofinansowania na działania  związane  z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zwierających azbest.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające wybrany termin spotkania (1 z 3), nazwę i adres przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko uczestnika.      Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 4 października br. (dla terminu I), 9 października br. (dla terminu II),   23 października br. (dla terminu III). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

 

Opublikowano: 01 września 2017 11:21

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Plakat [64.5 KB]

Wyświetleń: 254

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.