kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Nieodpłatna pomoc prawna

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po umówieniu wizyty telefonicznie w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie pod numerem (46) 855 22 19 wew. 52

Od 1 stycznia 2019 r. do uzyskania pomocy prawnej uprawniona jest każda osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.


Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym;

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

- sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowaniu o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

 

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Żyrardowskiego

od 1 stycznia 2019 roku

 

Adres

Godziny otwarcia

Osoba udzielająca

Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, pawilon N, pokój nr 16
– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek     1300-1700

Wtorek              1000-1400

Środa                 800-1200

Czwartek           1300-1700

Piątek                 1200-1600

Nr tel. (46) 854-33-93

 

Fundacja Honeste Vivere

adwokaci,

radcowie prawni,

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Wiskitki, ul. Kościuszki 1

– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Wtorek             1300-1700

Środa                1200-1600

Piątek               1100-1500

Fundacja Honeste Vivere

adwokaci,

radcowie prawni,

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

Puszcza Mariańska, ul. Papczyńskiego 1 (GOPS)

– punkt prowadzony przez Fundację Honeste Vivere (ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa) wyłonioną w drodze konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Poniedziałek      800-1200

Środa                 1200-1600

Fundacja Honeste Vivere

adwokaci,

radcowie prawni,

oraz osoby o których mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o npp.

 

 

 

Mszczonów, Pl. Piłsudskiego 1 (Urząd Miasta i Gminy)

 

Wtorek               1200-1600

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

Środa                                                                                                                                                            1300-1700

 

Czwartek             800-1000

 

Czwartek                                                                                                                                                      1000-1200

 

 

Radca Prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Radca Prawny Aleksandra Regulska-Sobota

Adwokat Ewa Minor-Łunkiewicz

 

 

Radziejowice, ul. Kubickiego 1 (Urząd Gminy)

Wtorek               800-1200

 

Czwartek                                                                                                                                                      1145-1545

Radca Prawny Katarzyna Markowska

Adwokat Paulina Słomińska-Kenig


Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może wyrazić opinię o udzielonej pomocy prawnej wypełniając część B karty pomocy. Wypełnienie jest dobrowolne. Wypełnioną część B karty pomocy należy umieścić w urnie, która znajduje się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Opublikowano: 07 marca 2019 13:14

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

informacjawykaz_punktow_nieodplatnej_pomocy_prawnej_na_2019_rok.docx [15.12 KB]

Wyświetleń: 910

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.