kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMITETU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Radziejowice zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXXVIII/177/2017Rady Gminy Radziejowice z dnia 19 kwietnia 2017 r.  w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Radziejowice. Komitet powołuje Wójt Gminy Radziejowice w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziejowice. 

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 26.04.2017 r. do 26.05.2017 r.do godziny 12.00 za pomocą deklaracji, której wzór dostępny jest w Urzędu Gminy Radziejowice, na stronach internetowych: www.radziejowice.pl,www.rewitalizacja.radiejowice.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć:

1. drogą korespondencyjną na adres:Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

2. drogą elektroniczną na adres urzad@radziejowice.pl,

3. bezpośrednio do siedziby urzędu – ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice.


Opublikowano: 26 kwietnia 2017 14:34

Kategoria: Ogłoszenia

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze do komitetu rewitalizacji [61.11 KB]

Regulamin [66.86 KB]

Deklaracja [63.22 KB]

Wyświetleń: 1159

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.