kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zmiany w zakresie wycinki drzew od 1 stycznia 2017 roku

Zmiany w zakresie wycinki drzew od 1 stycznia 2017 roku

            Dnia 30 grudnia 2016r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2249 ogłoszono ustawę z dnia 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która wprowadza zmiany w zakresie wycinki drzew .

W świetle nowej ustawy o ochronie przyrody obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów ( z gruntów które nie są lasami )  nie dotyczy 

(art.83f ust.1 pkt 1 i 3 ) :

1)      krzewu oraz  krzewów które  rosną w skupisku o powierzchni do 25m2;

2)      drzewa, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:

a) 100cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu   jesionolistnego,  klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

b) 50cm – w przypadku pozostałych drzew;

3)      drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4)      drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego .

  Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z wyjątkiem drzew i krzewów o opisanych powyżej parametrach jest konieczne w przypadku :

-użytkowników działek na terenach Rolniczych Ogródków Działkowych,

-osób dzierżawiących nieruchomości ,

-osób fizycznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym związanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej ,

-podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ,

-osób prawnych .

 

Zmiany mają na celu między innymi zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości , na których rosną drzewa i krzewy , ale przy prowadzeniu wycinki pamiętać jednak należy o innych przepisach i regulacjach prawnych.

Od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków. W związku z powyższym

wszelkie czynności, związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny odbywać się poza tym terminem .Jeżeli zajdzie konieczność usunięcia drzew lub krzewów w okresie ochronnym, przed przystąpieniem do prac, należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania w obrębie i bliskim sąsiedztwie usuwanych roślin gatunków chronionych ptaków odbywających lęgi ,ochronie gniazd, ochronie gatunkowej dziko występujących roślin , grzybów i zwierząt .

 

Uwaga !

W lesie prywatnym drzewa nie  mogą być wycinane bez pozwolenia

ich wycinka wymaga uprzedniego zgłoszenia do  Wydziału Ochrony Środowiska

 w Starostwie Powiatowym w Żyrardowie

 

Opracowanie :

 Urząd Gminy Radziejowice   Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

Opublikowano: 20 stycznia 2017 10:45

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 1544

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.