kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Informacja dla mieszkańców Gminy Radziejowice dot. wirusa ptasiej grypy (HPAI)

     W związku z wykryciem na terenie powiatu żyrardowskiego, w gminie Wiskitki, ogniska ptasiej grypy, powodowanej przez wirusa H5N8 przypominamy o konieczności przestrzegania procedur wdrażanych na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Rozporządzenie wprowadza zakazy i nakazy oraz inne ograniczenia wynikające z niekorzystnej sytuacji epizootycznej związanej z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski ptasiej grypy. W związku z tym m.in. zakazuje się organizowania targów, wystaw, pokazów z udziałem żywych ptaków (szczególnie hodowlanych) oraz pojenia wodą, do której mają dostęp ptaki dzikie. Nakazuje się m. in.:

- odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie w zamkniętych obiektach lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami w innych gospodarstwach lub z ptakami dzikimi;

- przechowywanie paszy dla ptaków w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami lub ich odchodami;

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich z drobiem;

- stosowanie zaostrzonych wymogów używania odzieży ochronnej oraz higieny osobistej, czyszczenie i odkażanie sprzętu i urządzeń używanych do obsługi drobiu przed każdym użyciem.

- zgłaszanie do organu Inspekcji  Weterynaryjnej wszelkich  symptomów pojawienia się choroby ptaków.

Targi, wystawy, konkursy z udziałem żywych ptaków jak również ich przemieszczanie poza gospodarstwo dopuszcza się po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii.

Wiecej informacji: https://www.powiat-zyrardowski.pl//383,-.html?tresc=3919

Opublikowano: 19 stycznia 2017 15:32

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 770

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.