kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziejowice

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziejowice na lata 2015-2020 jest jednym z dokumentów strategicznym gminy. Celem priorytetowym niniejszego opracowania jest zapewnienie odpowiedniego planowania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Polityka rozwoju regionalnego skierowana na niską emisję dwutlenku węgla wpływa na wzrost gospodarczy, poprawę warunków życia jego mieszkańców, a przede wszystkim ograniczenia redukcji emisji CO2. Prowadzi ona do korzyści materialnych, społecznych, ale także środowiskowych dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Gminy, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie obowiązujących regulacji prawnych jest zobowiązana do przyczynienie się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 roku.

Opracowany dokument pozwoli na zaplanowanie do 2020 roku niezbędnych działań służących ochronie powietrza i poprawy jego jakości. Działania te wpłyną na możliwość pozyskania dotacji z Unii Europejskiej niezbędnych do działań związanych z gospodarką proekologiczną. Możliwość finansowania działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej z zewnętrznych źródeł mogą być pozyskane z dostępnych funduszy krajowych i unijnych w postaci bezzwrotnych dotacji lub kredytów udzielanych na preferencyjnych warunkach.

Dokument umożliwi pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej na zadania z zakresu redukcji emisji dwutlenku węgla. Do przykładowych zadań należą:

    - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne i ekologiczne,

    - termomodernizacja budynków,

    - wymiana kotłów w budynkach użyteczności publicznej, gospodarstwach domowych i innych obiektów na terenie gminy,

    - wykorzystanie instalacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii przez sferę użyteczności publicznej, mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty działające na terenie gminy.

Przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radziejowice opracowała firmą ANLUK Łukasz Kozikowski z Warszawy.

Opublikowano: 16 grudnia 2015 09:16

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 895

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.