kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Bezpiecznie na wsi rozstrzygnięty

Konkurs Krus (link otworzy duże zdjęcie)

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci  Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” organizowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego każdego roku gromadzi liczne grono uczestników. Jest to efekt rozpowszechniania wśród uczniów szkół podstawowych z  terenów wiejskich stosownych zachowan związanych z zapobieganiem wypadkom rolników  związaną z obecnością w gospodarstwie  rolnym zwierząt  gospodarskich.

Placówka Terenowa KRUS w Żyrardowie po raz kolejny jest współorganizatorem tej  edukacyjnej zabawy na etapie gminnym przy współpracy z Urzędami Gmin oraz Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bielicach. W tegorocznym konkursie udział  swój zgłosiło  18 szkół z terenu powiatu żyrardowskiego oraz grodziskiego nadesłano 244 prace uczniów spośród których przy udziale żyrardowskich plastyków wybrano tegorocznych laureatów  oraz osoby wyróżnione. W pierwszej grupie wiekowej (klasy 0 -3) nagrodzono: I miejsce - Marcelnia Magierska  uczennica klasy III, Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Głowackiego w Guzowie, II miejsce - Nikola Pamięta uczennica klasy II, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach, III miejsce - Dawid Michałowski uczeń klasy III, Szkoły Podstawowej im Kornela Makuszyńskiego w Korytowie, w drugiej grupie wiekowej (klasy 4-8 )nagrodzono: I miejsce - Aleksandra Świtala uczennica klasy VI, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej, II miejsce – Julia Banaszek uczennica klasy V, Szkoły Podstawowej w Kaskach, III miejsc – Julia Cebula uczennica klasy VI, Szkoły Podstawowej w Michałowie. Laureaci konkursu odebrali w siedzibie PT KRUS w Żyrardowie nagrody ufundowane przez Organizatora konkursu – Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wręczenia dokonała Pani Beata Stępniewska – Kierownik PT KRUS w Żyrardowie, Małgorzata Krasowska-pracownik PT Żyrardów.

Uczestnictwo dzieci w konkursach sprzyja rozwojowi ich kreatywności. Dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie wszystkich, którzy przyczynili się do udziału tak licznej grupy dzieci w tym konkursie. Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju dla dzieci wyróżnionych w konkursie, które brały udział, upominki zostaną przekazane za pośrednictwem szkół.

Opublikowano: 29 czerwca 2020 17:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 58

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.