kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Rocznica pierwszych wolnych wyborów - Dzień Samorządowca

27 maja 2020 roku obchodzić będziemy trzydziestą rocznicę wyborów do rad gmin, które były pierwszymi od ponad półwiecza wolnymi wyborami w Polsce i stanowiły początek wielkiego dzieła odbudowy demokratycznego ustroju naszego państwa.

Odrodzona samorządność to jeden z największych sukcesów przemian, które zaszły w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.

Przemiana ta uwolniła olbrzymie pokłady obywatelskiej energii Polaków i pozwoliła lokalnym wspólnotom współuczestniczyć, a co najważniejsze - współdecydować w sprawach publicznych.

Nie byłoby nowoczesnej wolnej Polski bez rozwoju samorządności.
Droga do niej rozpoczęła się w sierpniu 1980 roku, kiedy to na I Zjeździe NSZZ „Solidarność  uchwalono program „Samorządna Rzeczpospolita”, który stal się swoistym manifestem programowym i zapowiedzią przyszłych zmian.

Wola obywateli wyrażona w wyborach 4 czerwca 1989 roku otworzyła drogę do wolnych wyborów samorządowych.

Warto zaznaczyć, że inicjatorem ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku był odrodzony po wyborach czerwcowych - Senat RP.

Reforma samorządowa była też jednym z kluczowych elementów zapowiedzianego przez premiera Tadeusza Mazowieckiego „powrotu do Europy”. W przeddzień pierwszych wolnych wyborów samorządowych zwrócił się on do rodaków z przesłaniem:
„Rzeczpospolita lokalna przechodzi w ręce społeczności, które ją zamieszkują. Będzie ona taka, jaką one same potrafią stworzyć”.

I tak oto 27 maja 1990 roku, po raz pierwszy w powojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, kto będzie ich reprezentantem w gminie, a w kolejnych latach, w kolejnych wyborach, także na wyższych szczeblach administracji samorządowej (powiat, województwo).

Po latach niebytu - odrodzony na prawdziwie demokratycznych podstawach - Samorząd Terytorialny - stał się miejscem mądrze zagospodarowanej wolności i trwałym elementem polskiego ustroju.

Z okazji przypadającego 27 maja - Dnia Samorządowca - wszystkim pracownikom samorządu terytorialnego składamy najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę dla naszego wspólnego dobra i rozwoju naszych małych ojczyzn.

Szczególnie ciepło pozdrawiamy w tym dniu byłych i obecnych Radnych Gminy Radziejowice, byłych i obecnych Wójtów oraz wszystkich pracowników administracji samorządowej Gminy Radziejowice.

Opublikowano: 26 maja 2020 14:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 171

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.