kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030”

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030”.

Konsultacje będą trwały do 14 lutego 2020 r.

Z projektem Strategii można zapoznać się:

  1. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w zakładce Komunikaty/Konsultacje społeczne oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

  2. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dedykowanej współpracy z organizacjami pozarządowymi;

  3. na stronie internetowej Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

  4. na wyznaczonym stanowisku komputerowym w siedzibie Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa, pokój 115, w godzinach 9.00–15.00.

Dokument zostanie także przekazany do konsultacji Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do przekazywania opinii do projektu Strategii w następujący sposób:

  1. za pośrednictwem elektronicznego formularza internetowego – ankiety dostępnej na stronie;

  2. na formularzu zgłaszania uwag:

  3. elektronicznie na adres: geodezja@mazovia.pl,

  4. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej na adres Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

  5. bezpośrednio na otwartych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w delegaturach w Płocku, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie (terminy i szczegółowe informacje zostaną wskazane w zawiadomieniach o poszczególnych spotkaniach konsultacyjnych).

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030” jest Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii, tel. (22) 432-45-08, e-mail: geodezja@mazovia.pl.

Opublikowano: 05 lutego 2020 08:14

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Strategia do pobrania [3.81 MB]

Wyświetleń: 128

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.