kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

100 lat szkoły w Korytowie

Szkoła Podstawowa imienia Kornela Makuszyńskiego w Korytowie ma już sto lat. W ten okrągły jubileusz odbyły się uroczystości okolicznościowe, przekazanie sztandaru i przypomnienie długoletniej historii placówki.
Hala sportowa w dniu spotkania zapełniła się uczniami i absolwentami, ludźmi, których życie nie tylko edukacyjne związane jest właśnie z korytowską placówką. Przyjechały delegacje gminnych szkół i nie tylko, Wójt i Rada Gminy ufundowali sztandar, który został poświęcony i oficjalnie przekazany uczniom. Inicjatorami powstania tej szkoły byli sami mieszkańcy: Jan Żylik i Adam Piątek.
Jesienią 1919 roku przeniesiono istniejącą placówkę z Chrobot do Korytowa. W okresie międzywojennym szkoła mieściła się w prywatnych domach między innymi w izbie u pana Gniadzika, uczył wtedy tylko jeden nauczyciel. W programie szkolnym dzieci miały zajęcia z rysowania, pisania rysikiem i sylabizowania na „książeczkach do nabożeństwa”. Podczas wojny lekcje odbywały się u Piotra Mirgosa. Po wojnie szkoła funkcjonowała w dwóch budynkach u Piotra Grabowskiego i Juliusza Suszki. Jej Kierownikiem był wtedy Marian Pęszyński. W 1949 roku powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, jego Przewodniczącym był Karol Sztorc, budowa
ruszyła w 1953 roku. Siedem klas uczyło się w czterech salach lekcyjnych. W konsekwencji w 1968 roku szkoła została rozbudowana. Przez długi czas odczuwalny był brak sali gimnastycznej. W lutym 2002 roku ruszyła budowa hali, która połączona została łącznikiem z budynkiem placówki. Dwa lata później dzieci miały już zajęcia w nowej hali. W październiku 2017 roku ruszyła budowa nowego przedszkola, uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 3 września 2018 roku. Pierwszy patron szkole wybrała Rada Pedagogiczna. Wtedy wśród propozycji byli: Jan Brzechwa, Konstanty Ildefons Gałczyński, Janusz Korczak, Paweł Hulka-Laskowski, Ryszard Kulesza i Józef Smaga. Decyzja (11.12.1985 roku) padła na generała Józefa Smagę. Niestety patron nie przyjął się i zanikła o nim pamięć. Kolejną próbę nadania imienia szkole podjęto rok temu. Odbyło się głosowanie, głosowano na jednego z kandydatów, którymi byli: Jan Brzechwa, Maria Skłodowska- Curie, Kornel Makuszyński. W konsekwencji to właśnie Kornel Makuszyński zwyciężył i patronuje placówce. Podczas stulecia obchodów odsłonięta została gablota z informacjami o patronie a uczniowie otrzymali sztandar, na koniec zaprezentowali przedstawienie. W skład pierwszego pocztu sztandarowego weszli: Jakub Staniaszek, Oliwia Kowalska, Zuzanna Płaza, Mateusz Majchrzak, Paulina Kowalska i Martyna Budziło. W uroczystości wzięli udział samorządowcy z Wójt Urszulą Ciężką i zastępcą Wójta Arturem Jankowksim na czele, sekretarz Gminy Wioletta Micewicz, Radni z Przewodniczącym Rady Jackiem Krawczyńskim, Sołtysi, przedstawiciele innych szkół, władz oświatowych, instytucji, duchowni, mieszkańcy, uczniowie i kadra SP w Korytowie z Małgorzatą Kłopotowską na czele. Podczas uroczystości dzieci odśpiewały hymn szkoły, do którego słowa napisała uczennica klasy 7 Natalia Kaliszewska.

Opublikowano: 02 grudnia 2019 11:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 42

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.