kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, święta polskiej oświaty, serdecznie dziękuję za wysiłek, który wkładacie w realizację misji kształcenia oraz wychowania dzieci i młodzieży. Wasza praca jest nieoceniona, a przekazywane wartości przekładają się  na siłę naszej małej ojczyzny oraz całego narodu. Efekt edukacyjny zależy od pasji,  zamiłowania do wykonywanej pracy i rzetelnego podejścia do realizowanych zadań.

Gmina Radziejowice, wypełniając obowiązki organu prowadzącego, dba o zapewnienie odpowiednich narzędzi oraz  warunków do pracy i nauki. Systematycznie poprawia istniejącą infrastrukturę oświatową, podejmując nowe wyzwania inwestycyjne, a także edukacyjne.
Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje budowę i rozbudowę kolejnych obiektów szkolnych oraz sportowych, a kontynuacja realizacji projektów unijnych umożliwia doposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne, uzupełnia formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz wzbogaca katalog zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Jestem przekonana, że
w pełni wykorzystacie udostępnione zasoby, co poprzez uatrakcyjnienie pracy i rozszerzenie perspektyw przełoży się na wysokie efekty edukacyjne i wychowawcze.

W dniu Waszego Święta dziękuję za zaangażowanie w pracę całemu Zespołowi.
Dzięki  wytrwałości Kierownictwa Placówki, Nauczycieli, Wychowawców, Pracowników Administracji i Obsługi z powodzeniem realizujecie założony plan pracy.  Życzę nieustającej pogody ducha, poczucia spełnienia i satysfakcji zawodowej, przede wszystkim  aby Wasza odpowiedzialna praca znajdowała uznanie w sercach wychowanków i ich opiekunów.                                                                                                                                            

Z poważaniem,

Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

Opublikowano: 14 października 2019 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 415

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.