kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE – II edycja

logo_ue.jpg

Gmina Radziejowice informuje, iż trwa REKRUTACJA UCZESTNIKÓW do projektu pn. „KOMPETENTNI Z GMINY RADZIEJOWICE – II edycja”.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu bezpośrednio ze szkołami lub z biurem projektu znajdującym się w Gminnym Centrum Oświaty
w Radziejowicach przy ulicy Słonecznej 2, tel.: 46 857 71 23.

  • Beata Kalina – Koordynator Projektu
  • Paweł Zajączkowski – Asystent Koordynatora Projektu

Gmina Radziejowice w dniu 20.12.2018r podpisała umowę na realizację projektu którego celem jest podniesienie jakości i unowocześnienie edukacji na terenie gminy wiejskiej Radziejowice w 3 Szkołach Podstawowych: w Korytowie A, Kuklówce Radziejowickiej, Radziejowicach do VI. 2021 poprzez wdrożenie 3 kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych (stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy/potrzeby).

W ramach projektu realizowane będą zarówno zajęcia rozwijające, jak i wyrównawcze. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zdolności i pogłębiać wiedzę z zakresu języków obcych, matematyki, informatyki, przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii, a także przedsiębiorczości i współpracy zespołowej. Ponadto projekt przewiduje szereg zajęć skierowanych do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów
z niepełnosprawnościami, którzy mogą skorzystać z zajęć takich jak: terapia pedagogiczna, logopedia, arteterapia, terapia behawioralna, spotkania z psychologiem, gimnastyka korekcyjna czy ortografii dla uczniów z problemami w uczeniu się i pisaniu.

Wsparciem objęte zostaną także kadry pedagogiczne szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice. Nauczyciele będą mogli skorzystać ze szkoleń z zakresu twórczych lekcji w szkole, programowania, wykorzystania elektronicznych materiałów dydaktycznych, alternatywnych sposobów komunikacji z uczniem niepełnosprawnym oraz skutecznych sposobów wspierania ucznia niedostosowanego społecznie lub zagrożonego niedostosowaniem.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym  w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Opublikowano: 07 października 2019 14:02

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Regulamin rekrutacji [398.04 KB]

Wyświetleń: 289

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.