kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej

II Wojna Światowa (link otworzy duże zdjęcie)

W tym roku obchodzimy 80 już rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Nasz kraj wielokrotnie w swojej historii stawał się zarówno miejscem jak i stroną konfliktów zbrojnych. Burzliwe dzieje Polski pełne są powstań i wojen, a ziemia naznaczona jest tysiącami obelisków, miejsc pamięci, krzyży i mogił upamiętniających ich ofiary.

Późnym latem 1939 roku wielu trzeźwo myślących rodaków zdawało sobie sprawę z ryzyka wybuchu wojny pomiędzy II Rzeczpospolitą, a hitlerowskimi Niemcami, ale mało którzy z nich mogli podejrzewać, że agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę rozpoczęta 1 września ostrzałem polskiej placówki tranzytowej na Westerplatte przez przebywający z „pokojową” wizytą w Gdańsku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein, stanie się początkiem konfliktu zbrojnego o zasięgu ogólnoświatowym.

II Wojna Światowa przeszła do historii i będzie pamiętana nie tylko ze względu na swój zasięg, ale także (a może przede wszystkim) dlatego, że była to pierwsza wojna o charakterze totalnym w której oprócz starć regularnych oddziałów wojsk agresorzy dopuszczali się potwornych zbrodni na ludności cywilnej.

Kiedy jesienią 1939 roku, po zakończeniu Wojny Obronnej i podpisaniu kapitulacji, na ziemiach polskich ustały regularne działania militarne, rozpoczął się mroczny czas okupacji, której celem była świadoma, z góry zaplanowana i metodyczna eksterminacja podbitego narodu polskiego.

Chore rojenia ideologów i przywódców III Rzeszy o „rozszerzeniu przestrzeni życiowej narodu niemieckiego” i ugruntowanie wśród obywateli Niemiec poglądu, że narodowi  niemieckiemu „to się po prostu należy” doprowadziły w konsekwencji do zbrodni na niewyobrażalną skalę. Nasz kraj doświadczył trudnego do pojęcia ogromu cierpień i tragedii, zaś skutki II Wojny Światowej i okresu okupacji hitlerowskiej w niektórych sferach życia społecznego odczuwamy do czasów obecnych.

Na ponad 6 000 000 obywateli polskich, którzy ponieśli śmierć w okresie od września 1939 do maja 1945 ( co stanowiło ponad 22% ogółu ludności naszego  kraju i jest największym odsetkiem ofiar wśród wszystkich państw biorących udział w tym konflikcie), jedynie 644 tysiące to ofiary bezpośrednich działań wojennych. Ponad 3,5 miliona  to ofiary celowej i metodycznej eksterminacji narodu polskiego w niemieckich obozach zagłady, pacyfikacji wsi, ulicznych egzekucji i łapanek, likwidacji gett. Kolejne 1,8 mln naszych rodaków poniosło śmierć w więzieniach, na skutek chorób, wycieńczenia i głodu czy też w wyniku niewolniczej pracy.

Nie ma chyba wśród nas, Polaków osoby, której bliższa lub dalsza rodzina nie zostałaby doświadczona okropieństwami II Wojny Światowej, dlatego smutkiem napawa fakt, że w ostatnich latach coraz częściej rocznice taka jak ta stają się przyczynkiem do doraźnej walki politycznej w której zapomina się o ich prawdziwym sensie i znaczeniu.

Składając w tym dniu hołd ofiarom najtragiczniejszego wydarzenia w dziejach naszego państwa pamiętajmy przede wszystkim o jednym.

Żadna idea, żaden zamysł polityczny nie jest wart tego aby w jego imię poświęcać ludzkie życie.


Także w Gminie Radziejowice w najbliższym okresie odbywać się będą uroczystości upamiętniające 80 Rocznice Wybuchu II Wojny Światowej oraz listopadową setną rocznicę Odzyskania Niepodległości.

- W szkołach podstawowych podczas wrześniowego rozpoczęcia roku szkolnego planuje się przypomnieć tę rocznicę, m.in. uczcić minutą ciszy, oraz przeprowadzić tematyczne prezentacje multimedialne. W trakcie roku szkolnego w szkołach będą przygotowywane uroczyste apele,

- 14 września 2019 r. o godzinie 14:00 zapraszamy na obchody 80 rocznicy wybuchu wojny do Dworu Biniszewicze w Kuklówce Radziejowickiej (plakat informacyjny na początku artykułu),

- 28 września 2019 r. wraz z obchodami 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej odbędzie się uroczysty koncert dla ofiar II Wojny Światowej pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna”;

- 08.11.2019 r. Odbędzie się - II Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Dla Niepodległej. 80 rocznica obchodów II Wojny Światowej” poświęcony prezentacjom recytatorskim poezji z okresu II Wojny (konkurs powiatowy) – organizator Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach;

Warto również wspomnieć, że w sierpniu Gminne Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach wydaje płytę CD z pieśniami patriotycznymi z okresu II Wojny Światowej w wykonaniu chóru żeńskiego „GAUDEAMUS” działającego przy placówce, natomiast Gminna Biblioteka Publiczna w Radziejowicach w okresie od września do połowy grudnia będzie prowadziła akcję w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Eksponatów „Przyjmiemy Twoją historię…” organizowana przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Opublikowano: 31 sierpnia 2019 11:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 444

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.