kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

e-Usługi dla Gminy Radziejowice

e-Usługi dla Gminy Radziejowice31 lipca br. Gmina Radziejowice złożyła w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych wniosek o dofinansowanie projektu „E-usługi dla Gminy Radziejowice” - w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza).

Choć tytuł projektu mówi o e-usługach dla Gminy Radziejowice, tak naprawdę większość rozwiązań w nim zawartych skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców.

Realizacja projektu pozwoli m. in. na uruchomienie dla każdej chętnej osoby zamieszkującej na terenie gminy - indywidualnego konta klienta dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie dostępu do informacji np. o stanie zobowiązań finansowych, zaległości lub nadpłat, podatków, opłaty za śmieci, opłaty za wodę i ścieki. W ramach systemu mieszkaniec będzie miał możliwość uruchomienia własnych powiadomień sms przypominających mu o zbliżających się terminach płatności czy terminach odbioru śmieci.

Ponadto uruchomienie systemu pozwoli na realizację dużej części spraw za pomocą nowoczesnych narzędzi informatycznych (składanie deklaracji, wniosków, dokonywanie opłat), bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie wyłącznie przy użyciu domowego komputera z dostępem do Internetu lub smartfona (projekt zakłada udostępnienie mieszkańcom specjalnie napisanej aplikacji na system Android oraz systemem iOS).

Duża część zaproponowanych przez Gminę rozwiązań ma na celu usprawnienie komunikacji pomiędzy gminnymi placówkami edukacyjnymi, a rodzicami. Planowane jest m.in. wdrożenie systemu monitoringu pobytu dziecka w placówkach przedszkolnych (ewidencja pobytu, kontrola czasu pobytu), uruchomienie systemu umożliwiającego płatności on–line za wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, informowanie o nieobecności dziecka, oraz wszelkich innych opłat związanych z publicznymi szkołami podstawowymi i przedszkolami. Także procedury związane z naborami dzieci do przedszkoli oraz szkół zyskają wsparcie w postaci systemu informatycznego E-nabory.

Przedstawione powyżej rozwiązania to tylko niewielka część usprawnień, które planujemy wdrożyć dzięki realizacji projektu. Mamy nadzieję, na pozytywną weryfikację złożonego wniosku i uzyskanie dofinansowania. O postępach prac będziemy Państwa informować.

Opublikowano: 02 sierpnia 2019 11:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 409

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.