kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”

W Radziejowicach został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze".

Punkt znajduje się w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska:

Urząd Gminy w Radziejowicach

ul. Kubickiego 8

96-325 Radziejowice

Tel. 46 854-30-26

 

Do zadań gminy należy:

1. Przygotowanie wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie oraz podejmowanie działań doradczych mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie.

2. Weryfikacja wniosków o dofinasowanie złożonych przez Wnioskodawców w Gminie w formie papierowej zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości to jest:

a) ocena wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami pod kątem spełnienia szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć określonych w Programie, na podstawie karty oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę;

b) weryfikowanie zgodności papierowej wersji złożonego wniosku o dofinasowanie z wersją elektroniczną;

c) kontaktowanie się i prowadzenie korespondencji z Wnioskodawcą w celu uzupełnienia brakujących informacji lub dokumentów wymaganych na etapie oceny;

d) przekazywanie do WFOŚiGW w Warszawie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie z ewentualnymi uwagami zgłoszonymi przez pracownika gminy w kracie oceny wniosku o dofinansowanie przez gminę.

3. Zagwarantowanie dostępności dla Wnioskodawców przeszkolonego przez WFOŚiGW w Warszawie pracownika gminy.

4. Zapewnienie stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu umożliwiającego złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu oraz jego wydruk.

5. Przekazywanie do WFOŚIGW w Warszawie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie.

6. Pomoc Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

Opublikowano: 30 lipca 2019 14:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 661

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.