kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Podpisanie umów a ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019"

Zdjęcie z podpisania umów a ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Na zdjęciu Urszula (link otworzy duże zdjęcie)

Logotyp Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji SołectwW piątek 12 lipca 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka wraz ze Skarbnikiem Gminy Marleną Górniewską podpisały z Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem dwie umowy na dofinansowanie:

- zadania pn: „Remont elewacji strażnicy” OSP Radziejowice w kwocie 12 400,00 zł realizowanego w ramach Programu  „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2019”,

- zadania pn.: „Budowa oświetlenia solarnego w miejscowości Kamionka w celu oświetlenia dróg gminnych: ul. Różana i ul. Krzywa” w kwocie 7 000,00 zł.

Obie umowy o dofinansowanie realizowane będą w ramach Programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Program ten jest kontynuacją edycji 2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

Opublikowano: 15 lipca 2019 13:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 579

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.