kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Radziejowice VIII kadencji

Zapraszamy do wzięcia udziału w XII Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady Gminy Radziejowice  w dniu 12.07.2019 roku o godzinie 1200.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w  Radziejowicach

Proponowany porządek sesji:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zatwierdzenie proponowanego porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „KREATYWNI Z GMINY RADZIEJOWICE - III edycja” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna,” Poddziałania 10.1.1. „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

4.Zakończenie obrad.

Opublikowano: 11 lipca 2019 11:34

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 482

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.