kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Drogowskazy Aktywnosci Obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Lokalna Grupa Działania  „Ziemia Chełmońskiego” wspólnie z Mszczonowskim Stowarzyszeniem Historycznym realizuje projekt pt. „DROGOWSKAZY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ NA ZIEMI CHEŁMOŃSKIEGO” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Projekt opiera się na idei stworzenia „centrum aktywności obywatelskiej” na Ziemi Chełmońskiego jako przestrzeni do powstawania nowych i rozwijania już działających inicjatyw społecznych, kreowanych przez organizacje i aktywnych mieszkańców obszaru 10 gmin członkowskich LGD.

Skierowany jest dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, jak również osób fizycznych zainteresowanych podejmowaniem aktywności obywatelskiej będą prowadzone liczne działania mające na celu wsparcie ich aktywności, w tym edukacyjne, doradcze i informacyjne (m.in. organizacja spotkań tematycznych, webinarów, cykli edukacyjno-rozwojowych, poradnictwa prawnego oraz w zakresie księgowości, prowadzenie punktu informacyjnego). Ponadto zaplanowano działania mające na celu promocję organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich w społecznościach lokalnych (m.in. organizację pikników – pierwszy  we wrześniu br., wydawanie gazety).

Kto może wziąć udział?

Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, osoby fizyczne zainteresowane podejmowaniem aktywności obywatelskiej z gmin: BARANÓW, JAKTORÓW, MSZCZONÓW, NOWA SUCHA, RADZIEJOWICE, TERESIN, ŻABIA WOLA, RYBNO oraz miast i gmin GRODZISK MAZ. I SOCHACZEW. Ponadto w projekcie mogą  wziąć udział przedstawiciele administracji publicznej w obszarze współpracy z sektorem pozarządowym.

Co proponujemy?  

  • Skorzystanie z doradztwa w zakresie księgowości i finansów, zagadnień prawnych oraz zarządzania organizacją i projektami
  • Dostęp do informacji o tematyce działalności obywatelskiej: w punktach informacyjnych, na FB , w newsletterach
  • Promocję działań organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych, m.in. w gazecie i podczas pikników
  • Dostęp do sali dydaktycznej z projektorem
  • Udział w działaniach edukacyjnych, w tym w szkoleniu w zakresie wykorzystywania nowych technologii informacyjnych w budowaniu wizerunku organizacji, webinarach, wizycie studyjnej, spotkaniach tematycznych
  • Udział w cyklach edukacyjno-rozwojowych

Szczegółowe informacje na: www.ziemiachelmonskiego.pl – wydzielona część strony

Serdecznie zapraszamy do współpracy z nami – razem stworzymy  „centrum aktywności obywatelskiej” na Ziemi Chełmońskiego jako przestrzeni przyjaznej do działania, powstawania nowych i rozwijania już działających inicjatyw społecznych i zmieniania najbliższej okolicy

Kontakt:
Biuro LGD w Żabiej Woli, ul. Warszawska 24, tel.: 46/858-91-51, e-mail: drogowskazy@ziemiachelmonskiego.pl oraz na Facebooku pod linkiem Drogowskazy aktywności obywatelskiej na Ziemi Chełmońskiego

Opublikowano: 08 lipca 2019 10:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 57

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.