kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH MAZOWIECKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Rolnik, ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej MIR musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

dokumenty dla kandydata - osoby fizycznej - na członka Rady Powiatowej  

  1. - zgłoszenie kandydata
  2. - lista osób popierających zgłoszenie kandydata
  3. - oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  4. - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  5. - zgodę na przetwarzanie danych osobowych 


dokumenty dla kandydata - osoby prawnej - na członka Rady Powiatowej  

  1. - zgłoszenie kandydata 
  2. - lista osób popierających zgłoszenie kandydata
  3. - oświadczenie o zgodzie na kandydowanie
  4. - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art.233 § 1 Kodeksu karnego
  5. - zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Druki te można otrzymać w Oddziałach Biura Mazowieckiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony internetowej www.mir.pl oraz w Urzędzie Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 8 pok. nr 2 (w godzinach pracy Urzędu).

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2019 roku (decyduje data wpływu) na adres właściwego Oddziału Biura MIR lub złożyć w dniu 05.07.2019 r., do godz. 15:00 do Okręgowej Komisji Wyborczej w siedzibie Gminy Radziejowice.

Opublikowano: 14 czerwca 2019 13:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 297

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.