kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

INFORMACJA WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE W ZAKRESIE PLANOWANEGO STRAJKU NAUCZYCIELI

Rodzice,
Mieszkańcy Gminy Radziejowice,

Szanowni Państwo,

Na podstawie informacji uzyskanych przez Dyrektorów jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziejowice, Wójt Gminy informuje, że we wszystkich placówkach pracownicy zgłosili chęć uczestnictwa w zapowiadanym strajku.

Ponieważ swój udział w strajku zadeklarowało ponad 80 % nauczycieli, a w niektórych placówkach ponad 90 %, szkoły i przedszkola, w których zapowiedziano strajk, będą pełniły dyżury opiekuńcze w czasie ewentualnych akcji protestacyjnych. Decyzja taka podyktowana jest zrozumieniem sytuacji rodziców, którzy zwracają się z prośbą do dyrektorów szkół i przedszkoli o pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi.

Z uwagi na trwające rozmowy związków zawodowych z przedstawicielami rządu w sprawie spełnienia postulatów nauczycielskich oraz brakiem możliwości ustalenia rzeczywistej daty rozpoczęcia strajku i czasu jego trwania, wszelkie szczegóły dotyczące zakresu i charakteru sprawowania opieki nad dziećmi będą ustalane na bieżąco.

Związkowcy z ZNP i FZZ w pilnym komunikacie opublikowanym w dniu 5 kwietnia (piątek) zadeklarowali, że strajk rozpocznie się od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek).

Wójt Gminy dołoży wszelkich starań aby na bieżąco monitorować sytuację i reagować na ewentualne zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, w przypadku wystąpienia w którejkolwiek placówce sytuacji kryzysowej w czasie prowadzenia akcji strajkowej nauczycieli.

Będą Państwo informowani o sytuacji na bieżąco. Jednocześnie prosimy, aby w pierwszej kolejności sprawdzali Państwo informacje w dziennikach elektronicznych oraz na stronach internetowych szkół, a następnie na stronie internetowej gminny.

Ponadto Wójt Gminy Radziejowice zawiadamia, że na podstawie informacji uzyskanych z jednostek oświatowych wynika, że egzaminy gimnazjalisty oraz ósmoklasisty odbędą się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

                                                                                             

Wójt Gminy Radziejowice

                                                                                                         Urszula Ciężka

Opublikowano: 06 kwietnia 2019 16:29

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 560

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.