kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

SUPER SOŁTYSI 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

    W dniu 11 marca 2019 r. o godzinie 14.00 w Sali Konferencyjnej „Dworu Afrodyta” w Tartaku Brzózki odbyło się spotkanie z okazji Dnia Sołtysa. To szczególne święto obchodzone jest zwyczajowo właśnie 11 marca.

Spotkanie rozpoczęła Pani Wójt – Urszula Ciężka składając Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich najserdeczniejsze życzenia oraz dziękując im za ofiarną pracę na  rzecz mieszkańców Gminy Radziejowice. Do życzeń dołączył się Zastępca Wójta – Artur Jankowski oraz Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Krawczyński.

Każdy z obecnych Sołtysów otrzymał dyplom oraz pakiet startowy z torbą SUPER SOŁTYSA. Pracownicy Urzędu Gminy Radziejowic na czele z Sekretarz Gminy Panią Wiolettą Micewicz zaprezentowali najważniejsze zagadnienia dotyczące współpracy sołectw z gminą.

Tematykę z zakresu Funduszu sołeckiego omówiła Zastępca Skarbnika – Pani Małgorzata Salska, zmiany w dziedzinie ochrony środowiska omówiła Pani Hanna Kaniewska. Pani Justyna Klimaszewska w imieniu strażaków podziękowała sołectwom Adamów-Wieś, Benenard, Budy Józefowskie, Krze Duże, Korytów, Korytów A, Kuklówka Radziejowicka, Kuklówka Zarzeczna, Nowe Budy, Podlasie, Radziejowice, Słabomierz, Zazdrość za wyodrębnienie w swoich funduszach sołeckich środków na doposażenie strażaków w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W dalszej kolejności Beata Kalina - Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach poinformowała o projektach edukacyjnych realizowanych w szkołach, a następnie zaprezentowała plany rozwoju placówek oświatowych.

Pani Monika Karpiniuk – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach opowiedziała o bieżącej sytuacji dotyczącej ilości świadczeń dla mieszkańców gminy oraz podsumowała działania podejmowanie przez GOPS w 2018 roku. Podziękowała szczególnie Sołtysom i Radom Sołeckim za zaangażowanie  w niesienie pomocy osobom ubogim, samotnym oraz wszystkim, którzy potrzebują wsparcia.

Nadkomisarz Krzysztof Puszcz - Komendant Komisariatu Policji w Mszczonowie omówił bieżącą sytuacje kadrową na terenie podległym Komisariatowi. Funkcjonariusz opowiedział także o zagrożeniach czyhających nie tylko na osoby starsze. Uczestnicy otrzymali worki z elementami odblaskowymi, a także ulotki informacyjne z poradami jak nie stać się ofiarą przestępców.

Po wszystkich przemowach i podziękowaniach sołtysi razem z przybyłymi gośćmi zapozowali do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia.

W miłej atmosferze restauracji Kurka Wodna Sołtysi mieli okazję poznać się, wymienić doświadczenia i omówić interesujące ich kwestie.

Dziękujemy za udział w spotkaniu przedstawicielom prasy Pani Justynie Napierale - redaktorce miesięcznika "Nasza Gmina Radziejowice" i Panu Tadeuszowi Sułkowi - redaktorowi tygodnika "Życie Żyrardowa".

Jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego naszym Sołtysom, a każdej wsi z okolicznych Gmin, tak wspaniałych i pracowitych  SUPER SOŁTYSÓW, jak w Gminie Radziejowice.

Tekst i foto: WM, JK

Opublikowano: 12 marca 2019 11:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 800

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.