kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 1 marca odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W celu uczczenia pamięci bohaterów narodowych na miejsce spotkania przybyła liczna delegacja uczniów i pedagogów reprezentujących gminne placówki oświatowe oraz Pani Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Radziejowice Jackiem Krawczyńskim

Uroczystości rozpoczęły się z Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej spotkaniem z kombatantami. Uczniowie przybliżyli przybyłym gościom postacie Witolda Pileckiego ps. „Witold” oraz Danuty Siedzikówny ps. „Inka”. Następnie nastąpił przejazd do Muzeum Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich.

Pod kapliczką z figurką Jezusa Chrystusa przybyłych gości przywitała Pani Dyrektor Aleksandra Biniszewska. Pani Dyrektor pochodząca z Kresów Wschodnich, relacjonowała fakty dotyczące Jej pokolenia, oraz pokolenia Jej dziadków, co stało się swoistą żywą lekcją historii. Kapliczka z figurką Jezusa Chrystusa w cierniowej koronie wykonana została przez Kapitana Wojska Polskiego przebywającego na Syberii. Kapliczka jest niezwykła, ponieważ do niej modlili się zesłani do łagrów. Kiedy umarł Stalin i Kapitan wrócił do Polski, figurka stała się symbolem Stowarzyszenia Żołnierzy Łagierników. Pani Wójt wraz z uczniami złożyła wieniec w hołdzie osobom, które przelały krew w obronie Ojczyzny. W tym szczególnym miejscu wygłosiła również apel do młodego pokolenia o podtrzymywanie tradycji niepodległościowych.

Z całą pewnością ten dzień poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych był wzruszający, wzbudził w sercach uczestników spotkania wiele emocji i przyczynił się do refleksji nad losem naszego kraju. 

 

Opublikowano: 04 marca 2019 11:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 423

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.