kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Przekazanie sprzętu dla OSP zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

 (link otworzy duże zdjęcie)

      W dniu 30 października 2018 r. Wójt Gminy Radziejowice przekazała przedstawicielom trzech jednostek OSP z terenu Gminy Radziejowice sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radziejowice współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

     Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w Urzędzie Gminy Radziejowice. Przekazania sprzętu dokonała Wójt Gminy Radziejowice Urszula Ciężka oraz Skarbnik Gminy Anna Mrozik. Sprzęt odebrali przedstawiciele jednostek. Środki finansowe na realizacje zadania pochodziły ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających na nabyciu w roku 2018 w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

     Kwota udzielonej Gminie Radziejowice dotacji celowej wyniosła 24 900,00 zł. i stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to  251,52 zł (1%).

      W ramach dotacji zakupiono sprzęt i wyposażenie m.in. detektory wielogazowe, detektory napięcia, przenośne zestawy oświetleniowe, bosak dielektryczny, podpory i kliny do stabilizacji pojazdów itp. niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Radziejowice za łączna kwotę 25 151,52 zł.


Tekst: J.K.

Fot W.M., J.K.

Opublikowano: 02 listopada 2018 13:39

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 583

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.