kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w m. Korytów wkrótce zostanie zakończona

 (link otworzy duże zdjęcie)

 

Wartość inwestycji: 1 698 630.00 zł brutto

 

            Istniejąca studia głębinowa oraz hydrofornia w miejscowości Korytów wybudowane zostały w latach 1993-1996 r. Woda surowa dystrybuowana do odbiorców nie podlega żadnym procesom uzdatniania. Aby uniknąć pogorszenia jakości wody z w/w ujęcia zaszła konieczność zaprojektowania i przebudowy technologicznej istniejącej hydroforni tak, aby woda podana do sieci mogła być poddana uzdatnianiu.

 

W ramach inwestycji demontujemy istniejące zbiorniki armatury,

instalacje i montujemy nowe urządzenia technologiczne, nową armaturę oraz nową instalację sanitarną i elektryczną.

Ponadto zostanie posadowiony zbiornik retencyjny do magazynowania wody o pojemności 200m3.

 

Zastosowanie zbiornika pozwoli na wyrównanie okresowych deficytów wody (zwłaszcza w okresie wzmożonych rozbiorów wody występujących w okresach letnich i suszy) spowodowanych najczęściej zbyt małą (możliwą eksploatacyjnie) wydajnością studni na ujęciu w stosunku do zapotrzebowania odbiorców. Zbiornik retencyjny stanowi jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie źródła wody z przeznaczeniem do celów przeciwpożarowych.

            Poprzez realizację tej inwestycji odbiorcy zaopatrywani przez Gminę Radziejowice w wodę z ujęcia w Korytowie mogą liczyć na dostawę wody w sposób ciągły i o odpowiedniej jakości. Inwestycja ta ponadto umożliwi Gminie budowę nowych odcinków sieci wodociągowych dla przyszłych odbiorców z ujęcia wody w Korytowie, z którego zaopatrywani są mieszkańcy wsi: Korytów, Korytów A, Chroboty, Benenard, Zazdrość.

 

Termin realizacji: 30 listopada 2018 r.

Opublikowano: 12 października 2018 09:42

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 740

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.