kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Dotacja na sprzęt dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

 (link otworzy duże zdjęcie)

     W dniu 29 sierpnia w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie Wójt Gminy Urszula Ciężka przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Małgorzaty Salskiej, podpisały umowę o dotację z Funduszu Sprawiedliwości dla Gminy Radziejowice.

     Przedmiotem umowy jest realizacja zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w ramach Programu I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora finansów publicznych – jednostek samorządu terytorialnego: gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa mazowieckiego, polegających na nabyciu w roku 2018 w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Kwota udzielonej Gminie Radziejowice dotacji celowej wynosi 24 900,00 zł. i stanowi 99% wartości realizacji zadania, natomiast wkład własny gminy to 1%.

W ramach tej dotacji zostanie zakupiony sprzęt i urządzenia ratownictwa niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym dla wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Radziejowice.Opublikowano: 03 września 2018 13:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 695

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.