kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziejowice

W dniu 1 marca 2018 r. Mazowiecki Kurator Oświaty ogłosił wykaz organów prowadzących,
którym zostało udzielone wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Złożony przez Gminę Radziejowice w dniu 17.11.2017 r. wniosek, został rozpatrzony pozytywnie
i Gmina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji celowej na zakup książek niebędących podręcznikami w wysokości 20 000 zł.. Wysokość przyznanej dotacji zależna była od ilości uczniów
w poszczególnych szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Korytowie A oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej, jako szkoły w których liczba uczniów mieści się w przedziale od 71 do 170, otrzymają po 4 000 zł.,

- Szkoła Podstawowa im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, jako szkoła mieszcząca się
w przedziale szkół w których liczba uczniów wynosi więcej niż 170  otrzyma 12 000 zł.,

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa jest m. in. wzmocnienie zainteresowań
i aktywności czytelniczej uczniów. Dotacje przyznane w ramach programu mają wesprzeć organy prowadzące w organizowaniu działań promujących rozwój czytelnictwa.

We wnioskach złożonych przez placówki, wszystkie szkoły zadeklarowały realizację założeń programowych, poprzez przeprowadzenie licznych zajęć edukacyjnych, w tym metodą projektu
z wykorzystaniem księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz przy współpracy z lokalnymi bibliotekami (zwłaszcza gminną i powiatową) a także z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy
i środowiskiem lokalnym.

W ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe otrzymało 161 organów prowadzących szkoły (jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne) dla 545 szkół, na ogólną kwotę 4.580.120 zł.

Wsparcie finansowe zostało udzielone pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący szkoły finansowego wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem, w przypadku Gminy Radziejowice będzie to 5 000 zł..

Łączny koszt realizacji programu przez szkoły prowadzone przez Gminę Radziejowice to 25 000 zł.

Źródło: GCO

Opublikowano: 05 marca 2018 12:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 696

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.