kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Kontynuacja działań „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Bezpieczeństwo najmłodszych uczniów w drodze do szkoły i bezpieczny powrót do domu to jeden z priorytetów działania policjantów i strażaków z Gminy Radziejowice. W ramach działań „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” po raz kolejny zorganizowano spotkanie się z przedszkolakami na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

W dniu 16 lutego 2018 r. z Przedszkolakami Szkoły Podstawowej w Korytowie A spotkali się asp. Sławomir Klucznik – Dzielnicowy Gminy Radziejowice i Rafał Zdanowicz – strażak z OSP Korytów.

Celem spotkania było podniesienie świadomości bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Funkcjonariusz przypomniał najmłodszym zasady, na co należy zwracać uwagę w czasie przechodzenia przez pasy w miejscu, gdzie obowiązuje sygnalizacja świetlna i tam gdzie jej nie ma, jakie zasady obowiązują podczas przewożenia dzieci. Dzieci dowiedziały się, jakie znaki drogowe oznaczają przejście dla pieszych oraz jak zachowywać się podczas przechodzenia przez jezdnię. Policjant przypomniał także o konieczności stosowania odblasków poza obszarem zabudowanym. Dodatkowo omówiono inne zagrożenia tj. bezdomne psy, dzikie zwierzęta, osoby nieznane.

W trakcie spotkania strażak z OSP Korytów zaznajomił dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, przestrzeganiem zakazów, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz wypadku, dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Strażak pokazał dzieciom wyposażenie torby medycznej, która jest używana do udzielania pierwszej pomocy podczas wypadków.

Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi.

Wiedza, którą dzieci nabyły utrwalana została za pomocą krótkiej bajki, która w wersji animowanej przedstawiła omówione tematy.

Ważnym elementem działań prewencyjnych jest aby dzieci nabrały pewności siebie w trudnych sytuacjach i mogły udzielić pomocy sobie i innym. Dzięki takim spotkaniom dzieci: poznają ciężką i odpowiedzialną pracę policjanta i strażaka; kształtują odpowiednie zachowania w trudnych sytuacjach oraz zaznajamiają się z sytuacjami, w których powinny korzystać z numerów alarmowych.

W ramach zapoznania dzieci ze znakami i sygnalizatorami drogowymi, Dzielnicowy ze strażakiem rozdali kolorowanki, związane z tematyką spotkania.

Tekst i foto: J.K.

 

Opublikowano: 20 lutego 2018 14:56

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 857

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.