kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Projekt "Aktywna tablica" w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej

 (link otworzy duże zdjęcie)

     Gmina Radziejowice w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych – „Aktywna tablica” otrzymała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej. Dofinansowanie zostało przyznane w formie dotacji celowej o łącznej wysokości 14 000,00 zł. Udzielona dotacja stanowi 80% poniesionych kosztów realizacji zadania. Wkład własny Gminy Radziejowice wyniósł 3 500,00 zł., co stanowi 20%.

     W ramach zadania zakupiono dwa interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 65”. Nowoczesny sprzęt umożliwi dzieciom rozwijanie własnych umiejętności  oraz  przygotuje młodzież do życia w społeczeństwie informacyjnym. Poprzez zdobyte doświadczenia, uczniowie poznają jakie możliwości niesie ze sobą nowa technologia. Zakupiony sprzęt umożliwi zastosowanie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomoże proces kształcenia uczniów. W interaktywne monitory wyposażono dwie sale lekcyjne, jedną na potrzeby dzieci młodszych a drugą dla uczniów klas IV-VIII.

     W ramach Programu ,,Aktywna tablica” szkoła przeprowadzi szereg zadań, których realizacja doprowadzi do osiągnięcia celów szczegółowych programu, którymi m.in. są rozwijanie kompetencji cyfrowych, społecznych i twórczych, w tym umiejętności pracy zespołowej oraz rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Dla prawidłowego funkcjonowania programu szkoła wyznaczyła szkolnego e – koordynatora, tj. nauczyciela którego zadaniem są koordynacja działań w zakresie stosowania narzędzi TIK w szkole oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wesprą dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Tekst i foto: B.K.

Opublikowano: 09 lutego 2018 14:25

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 466

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.