kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Rozpoczęła się rozbudowa Szkoły Podstawowej w Korytowie A

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 06.10.2017r. o godzinie 11.00 miało miejsce otwarcie placu budowy realizowanej w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Radziejowice poprzez rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Korytowie A na potrzeby oddziałów przedszkolnych”.  Uroczystość poprowadziła Wójt Gminy Radziejowice – Pani Urszula Ciężka wraz z  Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Korytowie A – Panią Małgorzatą Kłopotowską.  Wśród znakomitych gości, którzy zechcieli wziąć udział, w  tym ważnym dla Gminy Radziejowice wydarzeniu znaleźli  się m.in.  Starosta Powiatu Żyrardowskiego – Pan Wojciech Szustakiewicz  wraz  Dyrektorem Wydziału Rozwoju
i Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żyrardowie – Panią  Małgorzatą Myszkowską, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie – Pani Marzena Dębowska, Proboszcz z Parafii p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie - Ksiądz Adam Bednarczyk, Przedstawiciele Wykonawcy robót budowlanych firmy  Marbudex Marek Kierlańczyk ze Skierniewic,  Przedstawiciele firmy  sprawującej nadzór inwestorski - GADOM Łukasz Gadomski  z Piaseczna, Dzielnicowy Gminy Radziejowice - Pan Sławomir Klucznik, Przedstawiciele prasy – Pani Redaktor Justyna Napierała i Pan Redaktor Tadeusz Sułek, Radni Gminy Radziejowice wraz z Przewodniczącym – Panią Krystyna Skoneczną,  Dyrektor Gminnego Centrum Oświaty w Radziejowicach – Pani Beata Kalina, Uczniowie, Kadra  Pedagogiczna
i Rada Rodziców oraz Pracownicy Urzędu Gminy Radziejowice.  

Zarówno Pani Wójt, jaki Pani Dyrektor  mówiły o wadze inwestycji dla  całej społeczności Gminy Radziejowice. O konieczności zwiększenia miejsc przedszkolnych wynikającej z dużego  zainteresowania osiedlaniem się w okolicznych sołectwach nowych mieszkańców.  Pani Wójt  w swoim przemówieniu przybliżyła obecnym założenia projektu, możliwości funkcjonalne nowego obiektu i jego wpływ na komfort oraz warunki edukacji dzieci i komfort pracy wychowawców.  Koszt rozbudowy budynku Szkoły, zgodnie z zawartą z Wykonawcą Umową wyniesie 3 697 019 PLN. Zgodnie z planem, inwestycja powinna zostać zakończona  za  rok.

Trzymamy kciuki za  długą, złotą jesień, sprzyjającą pracom budowlanym.

Opublikowano: 11 października 2017 11:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 469

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.