kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Próba działania Systemu Ostrzegania i Alarmowania Ludności

 (link otworzy duże zdjęcie)

         W dniu 22 września br. na terenie Gminy Radziejowice zostały przeprowadzone próby działania systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Z rozlokowanych na obiektach szkolnych syren (Szkoła Podstawowa w Korytowie A, Szkoła Podstawowa w Kuklówce Radziejowickiej, Szkoła Podstawowa w Radziejowicach) były słyszalne dźwięki syren oraz komunikaty głosowe.

        Syreny zostały zainstalowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu) pn.: „Budowa Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie Powiatu Żyrardowskiego”.

Syreny będą służyły do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach terrorystycznych, katastrofami naturalnymi i technicznymi, ekstremalnymi zjawiskami pogody, wystąpieniami skażeń zagrażających ludziom i środowisku. Syreny posiadają funkcję wydawania komunikatów głosowych. Zbudowany system stanowi podsystem wojewódzkiego zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie wszystkich syren bądź selektywnie każdej indywidualnie z poziomu gminy, powiatu oraz województwa.

Opublikowano: 22 września 2017 22:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 288

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.