kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Gimnazjaliści napisali swój pierwszy poważny egzamin

 (link otworzy duże zdjęcie)

,,Mała matura” tak w żargonie określany jest egzamin gimnazjalny. To pierwszy tak poważny egzamin dla młodych ludzi. W tym roku egzamin odbył się w dniach 19-21 kwietnia. Wyniki ogłoszone zostaną 16 czerwca. Do części humanistycznej m łodzi ludzie przystąpili w środę 19 kwietnia z zakresu wiedzy o historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego. 20 kwietnia odbyła się część matematyczno-przyrodnicza, 21 kwietnia w piątek miał miejsce egzamin z języka obcego nowożytnego, od godziny 9.00 na poziomie podstawowym, od godziny 11.00 na poziomie rozszerzonym. Młodzi ludzie z naszego Gimnazjum byli dobrze przygotowani do egzaminu, wyniki będą dla nich istotne, bo to pierwsza tak ważna próba wiedzy. Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych. Egzamin miał formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. oprac. Jn fot. Gimnazjum w Radziejowicach

Opublikowano: 10 maja 2017 12:49

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 468

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.