kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Do Gminy Radziejowice wpłyną środki z WFOŚiGW w Warszawie

Koniec marca br. był pełen dobrych informacji dla Gminy Radziejowice. W dniu 24 marca  została podpisała Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach programu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniani wody” opiewającą  na kwotę 330 000,00 PLN. Natomiast w ostatnich dniach marca Zarząd WFOŚiGW w Warszawie pozytywnie rozpatrzył cztery wnioski o dotację i przyznał promesę dofinansowania w łącznej kwocie 364 670.37 PLN.

W dniu 21.03.2017 pozytywnie rozpatrzony został wniosek pn. „Warsztaty przyrodnicze dla mieszkańców powiatu żyrardowskiego pn. „Obserwuję – Rozumiem – Szanuję” i przyznano na jego realizację promesę na kwotę 44 690,37 PLN. W ramach działań zostanie m.in. zorganizowana mobilna pracownia  ekologicznej oraz odbędą się szkolenia o tematyce ekologicznej dla 590 osób.

Na posiedzenie Zarządu, które odbyło się w dniu 28.03.2017 pozytywnie rozpatrzono wnioski o dofinasowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Radziejowice na kwotę  300 000,00 PLN oraz sprzętu  pożarniczego dla OSP Korytów i OSP Kuklówka na kwotę 19 980,00 PLN.

Wszystkie projekty z pewnością  przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy oraz pozytywnie wpłyną na zachowanie walorów przyrodniczych obszaru.

Opublikowano: 07 kwietnia 2017 14:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 406

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.