kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

,,Mały Mistrz” w szkołach naszej Gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szkoły podstawowe z Gminy Radziejowice realizują projekt ,,Mały Mistrz”, w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pod nazwą ,,Sport Wszystkich Dzieci”. Zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Projekt skierowany jest do dzieci pierwszych klas szkół podstawowych. Jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy poprzez dodatkowe zajęcia sportowe umożliwiające zbieranie odznak sportowych potwierdzających zdobycie przez uczniów poszczególnych sprawności. Szkoły otrzymały w ramach tego projektu sprzęt sportowy. Tymczasem nauczyciele biorą udział w konferencjach metodycznych. Przed przystąpieniem do programu Gmina zadeklarowała swoją pomoc w jego realizacji. Podstawowym warunkiem przystąpienia szkół do programu było wyrażenie zgody przez Gminę na sfinansowanie jednej lekcji wychowania fizycznego tygodniowo w każdej klasie pierwszej. Oprac. Jn

Opublikowano: 30 marca 2017 12:02

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 675

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.