kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zebranie sprawozdawcze za rok 2016 w OSP Kuklówka

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 11.03.2017 r. w strażnicy OSP Kuklówka odbyło się Zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście:

  • Dh Marek Leja – vicePrezes O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
  • mł. bryg. Piotr Grzelecki – Rzecznik Prasowy KPPSP w Żyrardowie
  • Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego
  • Pani  Urszula Ciężka – Wójta Gminy Radziejowice
  • Pani  Justyna Klimaszewska – pracownik Urzędu Gminy Radziejowice
  • Pani  Justyna Napierała – dziennikarka m.in. gazety „Nasza Gmina Radziejowice”

 

Zebranie otworzył Naczelnik OSP Kuklówka - dh Marcin Sadowski, po czym dokonano wyboru prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków. Naczelnik przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Plan działania na rok 2017 przedstawił Prezes dh Stefan Zduńczyk. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan finansowy na 2017 rok przedstawił dh Tomasz Pross. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Stanisław Pajurkowski.

Naczelnik podkreślił zaangażowanie i aktywność dużej grupy strażaków, którzy poświęcają swój wolny czas, aby działać na rzecz OSP. Zwrócił uwagę na działania nie tylko pożarnicze, ale także kulturalne, wychowawcze i sportowe. Jednostka w roku sprawozdawczym zorganizowała kilka spotkań okolicznościowych, brała udział w imprezach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej oraz sołectwo Kuklówka Zarzeczna, a także zabezpieczali Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Pałacu w Radziejowicach.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności, finansowych i komisji rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium na kolejny rok działania. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z miejscową OSP i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.

Plany jednostki na 2017 rok:

- 1 marca Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego (Wentylator oddymiający, mgłowy z regulowanym kontem nachylenia -  1 szt., Ubranie specjalne Nomex – 2 kpl., Pompa szlamowa elektryczna – 1 szt., zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych – 1 kpl., wysokość dofinansowania to 9980,00 zł. Całkowita wartość projektu to 20 000,00 zł, pozostałą cześć pokryją środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka Radziejowicka, Budy Józefowskie, które przekazały dla jednostki część swoich budżetów sołeckich, środków z budżetu gminy i środków własnych OSP,

- zmiany w Planach zagospodarowania przestrzennego umożliwiające podjęcie działań przygotowania dokumentów do pozyskania środków z zewnątrz na budowę nowej strażnicy

- szkolenia druhów.

Opublikowano: 21 marca 2017 10:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 993

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.