kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

REWITALIZACJA: kolejne spotkania konsultacyjne

      Trwają konsultacje społeczne projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji. W dniach 01.02, 07-08.02 br. o godz. 1800 w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się kolejno w miejscowościach: Radziejowice, Korytów, Kuklówka Zarzeczna, odbyły  się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Gminy Radziejowice.

Konsultacje poprowadziła Wójt Gminy Radziejowice - Pani Urszula Ciężka wraz z Zespołem ds. rewitalizacji. Zgodnie z listami obecności w  spotkaniach  konsultacyjnych organizowanych w ramach trwających konsultacji wzięła udział następująca liczba osób:

- 01.02.2017 r. OSP Radziejowice  – 17 osób;

- 07.02.2017 r. OSP Korytów – 12 osób;

- 08.02.2017 r. OSP Kuklówka – 13 osób.

Łącznie w spotkaniach udział wzięło około 50 osób w tym przedstawiciele Rady Gminy Radziejowice, strażacy, seniorzy oraz przedstawiciele prasy.

     Na początku spotkania poinformowano zebranych, iż Rada Gminy Radziejowice podjęła Uchwałę w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radziejowice oraz Uchwałę w sprawie: przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radziejowice. W kolejnym etapie został opracowany projekt Gminnego Programu Rewitalizacji, podlegający aktualnie konsultacjom. Przybyli mieszkańcy, mieli okazję zapoznać się z projektem GPR oraz  działaniami rewitalizacyjnymi, określonymi w dokumencie.  W trakcie spotkania poinformowano, że uwagi do Projektu dokumentu można składać do 26.02.2017r. za pośrednictwem Formularza Zgłaszania Uwag dostępnego w  Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej projektu.

  Więcej informacji na temat projektu, realizowanych działań oraz Formularze dostępne są na stronie: www.rewitalizacja.radziejowice.pl

Opublikowano: 10 lutego 2017 14:05

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1047

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.