kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

10 stycznia 2017 | Olivia

Ile gospodarstw z naszej gminy jest zainteresowanych programem instalacji na swoich posesjach odnawialnych zrodel energii.

Informuję, że na dzień 10.01.2017 podpisano 65 umów na 82 instalacje OZE. Dodatkowo chęć wzięcia udziału w projekcie zadeklarowało 14 osób.

10 stycznia 2017 | Ewelina

Witam, bardzo proszę o informację jaki jest harmonogram odbioru nieczystości na rok 2017 dla Korytowa A, oraz jaki jest roczny koszt ponieważ chciałabym jak najszybciej dokonać płatności. Ewelina

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców stałych na 2017 rok pozostała na takim samym poziomie, jak w roku 2016 tj.,
- 10,00zł od osoby na miesiąc za śmieci segregowane
- 22,00zł od osoby na miesiąc za śmieci niesegregowane
Firma Eko-Hetman, która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Radziejowice na 2017 rok będzie sukcesywnie dystrybuowała worki do każdej posesji w ilości 2 sztuki na każdą frakcję. Przy pierwszym odbiorze odpadów istnieje możliwość wystawienia ich w zwyczajowo używanych workach, w zamian otrzymają Państwo worki (w liczbie jeden za jeden) opatrzone logo Operatora oraz Gminy. Dodatkowo w bieżącym roku w ramach odbioru „gabarytów” będą odbierane elektrośmieci. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejowice na rok 2017 dostępny jest na stronie urzędu www.radziejowice.pl w zakładce dla mieszkańca – odpady komunalne- aktualności.

18 stycznia 2017 | Małgorzata

Witam serdecznie , przeglądałam wydatki jakie są zaplanowane na 2017 rok, w miejscowości Słabomierz jest zaplanowany wydatek na modernizację drogi. Czy mogę się dowiedzieć o jaką konkretnie chodzi drogę i jaką modernizację ?

W odpowiedzi informuję, że planowana inwestycja na 2017r w miejscowości Słabomierz obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku ul. Prostej ( przed wiaduktem) . W miarę możliwości Gmina będzie remontowała kolejne fragmenty drogi asfaltowej.

03 stycznia 2017 | jan

Czy w gminie można uzyskać dotację na instalację fotowoltaniczną?

Gmina Radziejowice wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach konkursu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii dla projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na prywatnych posesjach. Wniosek uzyskał pozytywna ocenę formalną, a obecnie jest oceniany pod względem merytorycznej zgodności z celami Programu. Istnieje możliwość złożenia Ankiety udziału w projekcie, ponieważ w przypadku rezygnacji beneficjentów, z którymi Gmina podpisała wstępne Umowy możliwe jest włączenie kolejnych osób z tzw. listy rezerwowej. Lista rezerwowa tworzona jest na podstawie zgłoszeń mieszkańców, którzy wypełnili ankietę. Jednocześnie informujemy, że w bieżącym roku istnieje możliwość indywidualnego złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu instalacji OZE w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie www.wfosigw.pl

20 stycznia 2017 | Zygmunt

Dzień dobry, po przeczytaniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Panią Annę Schnitzler z dnia 07.11.2016 roku chciałbym zasygnalizować fakt, że gminy mogą starać się o dofinansowanie budowy gazociągów z funduszy unijnych (link: http://www.ewe.pl/dofinansowanie-z-ue#). Gazyfikacja gminy powinna być prirytetem. W gminie Radziejowice wciąż panuje przekonanie, że gazyfikacja to nie jest sprawa gminy tylko gazowni. Może gmina powinna jednak podjąć jakieś działania prowadzące do rozbudowy sieci gazowej i wystąpić o jej dofinansowanie. Może gazownia chętniej przystąpiłaby do gazyfikacji, gdyby dofinansowanie z funduszy unijnych zmniejszyłoby jej nakłady finansowe na to przedsięwzięcie. Może jestem w błędzie ale sądzę, że gmina powinna zabiegać o zapewnienie mieszkańcom ekologicznych i nowoczesnych zródeł ogrzewania choćby ze względu na ekologię. pozdrawiam, Zygmunt Ciesielski

Gmina Radziejowice widzi potrzebę ekologii w gminie ale ze względu na małe środki finansowe nasze działania inwestycyjne dostosowane są do potrzeb sugerowanych przez radnych , sołtysów. Wśród zaplanowanych inwestycji na rok 2017 prowadzić będziemy inwestycje wymagające pilnej realizacji to jest między innymi rozbudowę ujęć wody , przebudowę awaryjnych rurociągów wodociągowych , budowę tłoczni ścieków sanitarnych z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych , budowę dróg i budowę oświetlenia ulic. W tej chwili uruchamiamy pod potrzeby mieszkańców program :,,Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego –ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.
W październiku 2016 r. Urząd Gminy podjął działania zmierzające do opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radziejowice. W dniu 25 października ubiegłego roku z firmą Zakład Analiz środowiskowych Eko-Precyzja , Paweł Czupryn została podpisana umowa na opracowanie programu. Program Ochrony Środowiska będzie dokumentem strategicznym i programowym w obszarze środowiska na terenie Gminy Radziejowice .Opracowanie programu pozwoli przeanalizować zmiany jakie zaszły na terenie Gminy co z kolei umożliwi organom gminy w tym Radzie Gminy podjąć decyzje o przeprowadzeniu działań w celu doprowadzenia środowiska przyrodniczego do stanu równowagi. Dokument ten podlegał będzie konsultacjom społecznym .
Kolejnym etapem będzie opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe a następnie planowanie oraz organizacja zaopatrzenia w ciepło terenu Gminy Radziejowice.

02 stycznia 2017 | katarzyna

witiam ,czy oplata za wywoz smieci wzrosnie bo troche sie pozmienialo ,na pierwszy wywoz sami musimy sie zaopatrzyc w worki? z gory dziekuje za odp i zycze Pracownikom Naszej Gminy szczesliwego nowego roku ,pozdrawiam

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców stałych na 2017 rok pozostała tak sama jak w roku 2016 czyli
- 10,00zł od osoby na miesiąc za śmieci segregowane
- 22,00zł od osoby na miesiąc za śmieci niesegregowane
Firma Eko-Hetman która wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Radziejowice na 2017 rok będzie dystrybuowała worki do każdej posesji po 2 worki na każdą frakcję. W nowym roku przy pierwszym odbiorze odpadów mogą Państwo wystawić odpady jeszcze w swoich workach a dostaną Państwo na wymianę worki 1-1 opatrzone logiem firmy oraz logiem Gminy. Dodatkowo w ramach odbioru gabarytów będą odbierane elektrośmieci.

17 stycznia 2017 | Wojciech

Witam. Pytanie w zasadzie retoryczne, czy ktoś konserwujący oświetlenie uliczne na terenie gminy dokonuje (po zmroku) ich kontroli ? W pażdzierniku zgłaszałem telefonicznie "cykliczne" świecenie trzeciej i piatej latarni w Zboiskach (licząc od strony Kamionki).

W odpowiedzi informuję, że zgłoszona awaria oświetleniowa została usunięta.

17 stycznia 2017 | Grzegorz

Dzień dobry, chciałbym zapytać czy w ramach projektu budowy asfaltowej drogi w Radziejowicach Parel (aleja Lipowa) włączona została do tego przedwsiezięcia droga Akacjowa, oraz prosiłbym bardzo o włączenie drogi Zacisze do harmonogramu ulic które podlegają okresowym wyrównywanią. Dziękuję

W odpowiedzi informuję, że projekt przebudowy Al. Lipowej w miejscowości Radziejowice-Parcel nie obejmuje ul. Akacjowej. Jednocześnie informuje, że ul. Zacisze została wyrównana i będzie włączona do harmonogramu ulic podlegających okresowemu równaniu.

19 grudnia 2016 | Michał

Dzień dobry czy planowana jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej (jakie miejscowości miała by objąć)? Pozdrawiam

Na terenie wsi Korytów i Korytów A do istniejącej sieci kanalizacyjnej planuje się dobudowę nowych odcinków sieci technicznie i ekonomicznie uzasadnionych.
Wsie Korytów , Korytów A o zwartej zabudowie wchodzą w skład aglomeracji Żyrardów ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych.

05 grudnia 2016 | Artur

Światłowód. Dzień dobry. Widziałem ostatnio, że ruszyły prace telekomunikacyjne w samych Radziejowicach. Od panów z brygady uzyskałem informacje, że kładzione są kable światłowodowe. Pytanie. Czy okablowanie obejmie całą gminę? A jeśli tak, to poproszę o harmmonogram prac i przewidywany czas uruchomienia usługi na terenie Kuklóki Radziejowickiej. Dziękuję

Gmina Radziejowice nie prowadzi prac telekomunikacyjnych związanych z instalacją internetu światłowodowego. Za realizację inwestycji odpowiedzialna jest firma SpeedNet24. W celu uzyskania informacji na temat prowadzonych działań należy kontaktować się z inwestorem pod numerem telefonu: 511-610-016.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.