kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

30 maja 2017 | agnieszka

Do kogo trzeba się zgłosić po raz kolejny mam uszkodzone auto na drodze gminnej pomimo pism i tel do gminy droga nie jest robiona

W odpowiedzi informuję ,że w pierwszej kolejności należy ustalić, kto odpowiada za dany odcinek drogi ( np. gmina , powiat itp. ) i do tego podmiotu tj. zarządcy drogi należy się zwrócić zgłaszając szkodę i załączając wszystkie posiadane dokumenty dotyczące zdarzenia wraz z jego opisem. Dokumentacja wraz ze zgłoszeniem szkody zostanie przekazana do ubezpieczyciela , który podda ją weryfikacji i będzie prowadził dalsze postepowanie.

24 kwietnia 2017 | Rafał

Czy coś wiadomo o terminie montażu ogniw fotowoltaicznych oraz czy i kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ul.Przemysłowej na odcinku w okolicach rzeki Pisi? Może lepiej rozważyć wymianę nawierzchni na "normalną", bo istniejąca po zimie z roku na rok coraz bardziej się rozpada. Obecna nawierzchnia wykonana była metodą pryskania smoły i sypania kamyków.

Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii dla projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na prywatnych posesjach został złożony w październiku 2016r . Wniosek uzyskał pozytywna ocenę formalną, a obecnie jest oceniany pod względem merytorycznej zgodności z celami Programu. Termin publikacji list rankingowych nie jest nam znany.
Na drodze łączącej Radziejowice i Tartak Brzózki planujemy w bieżącym roku położyć nową nakładkę asfaltową

Z poważaniem,
Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka

04 kwietnia 2017 | mariusz

OZNAKOWANIE SKRZYŻOWANIA W MIEJSCOWOŚCI BENENARD Witam, zwracam się z prośba o ustawieniu znaków informacyjnych o tym że (jest to skrzyżowanie) oraz znaków informacyjnych kto ma pierwszeństwo. Chodzi o skrzyżowanie w miejscowości Benenard w 2016 roku był wylewany asfalt w tym miejscu (skrzyżowanie łączy Benenard z miejscowością Zazdrość oraz na wprost kierunek Aleksandria natomiast w bok dalej Benenard. Zostało tam tylko zamontowane lustro. pozdrawiam Mariusz

W odpowiedzi na pytania dotyczące oznakowania skrzyżowania w miejscowości Benenard informuję, że Gmina Radziejowice zleciła oznakowanie przedmiotowego skrzyżowania, prace zostaną wykonane w miesiącu kwietniu. Jednocześnie informuję , że droga łącząca miejscowość Benenard i Zazdrość w miesiącu marcu została wyrównana.

04 kwietnia 2017 | Magda Białek

Witam! Jestem mieszanką wsi Benenard (z drogą gruntową). W obecnym czasie droga jest nie do przebycia, ani samochodem ani na pieszo. Są bardzo głębokie koleiny, a droga przypomina jeziora i rozlewiska. Moje pytanie brzmi: Kiedy Państwo coś zrobicie w kierunku naprawy jej nawierzchni? Raz w roku puszczana jest równarka, która pogarsza stan drogi,zbierając utwardzoną wierzchnią warstwę. Ile jeszcze razy mieszkańcy wsi mają z własnych środków finansowych naprawiać drogę? Czemu do tej pory nie zostały ustalone priorytety i zamiast kwietników w miejscowości Radziejowice nie zakupiono tłucznia na drogę? Czemu jesteśmy "gorszym sortem" płacącym takie same podatki? Dodam, że posiadam dokumentację fotograficzną obecnego stanu drogi.

W odpowiedzi na pytania dotyczące remontu drogi położonej na granicy miejscowości Bednary i Benenardu informuję, że przedmiotowa droga położona jest w większości na terenie Gminy Puszcza Mariańska, na której terenie Pani zamieszkuje. Wobec powyższego pierwsze pytania o naprawę drogi powinna skierować Pani do Wójta Gminy Puszcza Mariańska. Jedocześnie informuję, że w trosce o swoich mieszkańców, którzy posiadają nieruchomości w miejscowości Benenard i korzystają z przedmiotowej drogi, stanowiącej jedyny dojazd do ich posesji w porozumieniu z Wójtem Gminy Puszcza Mariańska zapewniamy przejezdność ( w miesiącu marcu została wyrównana ). Ponadto Rada Gminy Radziejowice zabezpieczyła w budżecie gminy na 2017r. środki finansowe na wykonanie remontu w/w drogi. W celu realizacji zadania Wójt Gminy Radziejowice i Wójt Gminy Puszcza Mariańska ustalili , że zostanie sporządzone na okoliczność modernizacji drogi porozumienie o współpracy partnerskiej.

04 kwietnia 2017 | Mieszkańcy ul. Orchidei w Budach Mszczonowskich

Szanowna Pani Wójt, zwracamy się do Pani z prośbą o utwardzenie ul. Orchidei w Budach Mszczonowskich, ze względu na fakt, iż po intensywnych opadach oraz roztopach śniegu staje się ona nieprzejezdna. Jest to jedyna droga dojazdowa, do naszych działek. Taki stan drogi może uniemożliwić przyjazd, np. pogotowia, policji, straży lub innych służb mogących udzielić pomocy osobom mieszkającym przy ww. ulicy. Dodatkowo pojazdy odbierające nieczystości mają problem z przejazdem ulicą. Dzieci dojeżdżające do szkoły w Radziejowicach mają problem z dojechaniem na czas, a powrót powoduje to, iż muszą przechodzić przez czyjąś działkę, żeby przejść suchą nogą lub nie wpaść w błoto. Czy możemy liczyć na jakąś pomoc w związku z tym i kiedy to nastąpi? Z roku na rok jest coraz gorzej. Dodatkowo, powyższą prośbę i zapytanie umieszczamy na stronie http://bm19.budy-mszczonowskie.net Mieszkańcy ul. Orchidei w Budach Mszczonowskich

W odpowiedzi na pytania dotyczące utwardzenia ul. Orchidei w miejscowości Budy Mszczonowskie Wójt Gminy Radziejowice informuje, iż Gmina dysponując środkami na budowę dróg musi wziąć pod uwagę potrzeby 24-ech Sołectw. Z tego też względu dokonywane jest dzielenie potrzeb w tym zakresie. W pierwszej kolejności remontowane są ważniejsze ciągi komunikacyjne oraz realizowane są wnioski złożone do budżetu w roku poprzedzającym rok inwestycyjny. Po zrealizowaniu zadań, które wcześniej były zaplanowane rozważymy możliwość poprawy przejazdu na ul. Orchidei .
Jednocześnie informujemy, że do 15 października przyjmowane są wnioski do budżetu na kolejny rok. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

20 marca 2017 | Mieszkaniec ulicy Ogrodników Korytów A

Witam Pani Wójt w budżecie Gminy Radziejowice jest zapisana modernizacja ulicy Ogrodników czy to oznacza że będzie położony asfalt. Pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że remont ul Ogrodników w miejscowości Korytów polegający na ułożeniu nawierzchni twardej uzależniony jest od przebudowy sieci gazowej w drodze. Gmina Radziejowice zabezpieczyła środki w budżecie na remont przedmiotowej drogi. Jeżeli Gazownia wywiąże się z planowanego terminu zakończenia prac do 30.06.2017r przystąpimy do realizacji w/w zadania.

29 marca 2017 | Mieszkańcy wsi Pieńki Towarzystwo

Pani Wójt, prosimy o konkretną informację, kiedy możemy spodziewać się jako mieszkańcy poprawy stanu naszej drogi? W poprzednim roku, został nieznacznie poprawiony krótki odcinek drogi na wjeździe we wsi Chroboty. Podczas zimy, ani razu w naszej wsi nie przejechał żaden pług śnieżny. Po roztopie śniegu i deszczach, droga była w bardzo złym stanie. A obecnie ma liczne doły, które niszczą nasze samochody i są bardzo uciążliwe. Zwłaszcza dla mieszkańców pracujących i dowożących codzienne dzieci do szkoły, ponieważ nie mamy autobusu, który dzieci dowoził by do szkoły. Pani Wójt, prosimy o odpowiedz, kiedy możemy liczyć na poprawę stanu naszej drogi, tym bardziej, że już wielokrotnie dawaliśmy sygnał o powyższej sytuacji. Z poważaniem Mieszkańcy Wsi Pieńki Towarzystwo

W odpowiedzi informuje , że Gmina dysponując środkami na budowę i remont dróg musi wziąć pod uwagę potrzeby 24-ech Sołectw. Z tego też względu Rada Gminy uchwalając budżet na zadania inwestycyjne wskazuje priorytety. Rozumiejąc Państwa potrzeby, po uruchomieniu zaplanowanych na 2017 rok inwestycji i wykonaniu zaplanowanych modernizacji dróg w miarę posiadanych środków finansowych postaramy się poprawić Państwu przejezdność poprzez wykonanie częściowej modernizacji drogi (etapowo). W celu przeprowadzenia prac remontowych w pierwszej kolejności musimy wznowić granice, aby wskazać właściwy przebieg drogi.
Jednocześnie informuję, że droga Chroboty - Pieńki Towarzystwo została wyrównana.

20 marca 2017 | Klaudia

Kiedy zostanie poprawiona droga na ulicy Ogrodników w Korytowie. Jest ona w stanie krytycznym. Utrudnia dojazd do posesji a przejazd po niej samochodem jest strasznie uciążliwy i prawie niewykonalny dla mieszkańców.

W odpowiedzi informuję, że ul. Ogrodników w miejscowości Korytów została wyrównana.
Remont ul Ogrodników polegający na ułożeniu nawierzchni twardej uzależniony jest od przebudowy sieci gazowej w drodze . Gmina Radziejowice zabezpieczyła środki w budżecie na remont przedmiotowej drogi. Jeżeli Gazownia wywiąże się z planowanego terminu zakończenia prac do 30.06.2017r przystąpimy do realizacji w/w zadania.

10 marca 2017 | Sławomir Goś

Witam Chciałbym się dowiedzieć do kogo trzeba się zgłosić w sprawie oświetlenia ulic. Posiadam działkę przy ulicy Księżycowej w Adamowie i praktycznie na całym kompleksie nie ma żadnego oświetlenia ulic. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby na każdym słupie takie oświetlenie było, ale żeby rozmieszczone było punktowo np. na skrzyżowaniu ulic lub na zakrętach ulic. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że do 15 października przyjmowane są wnioski do budżetu na kolejny rok. Z miejscowości Adamów –Wieś nie wpłynął od mieszkańców ani od Rady Sołeckiej żaden wniosek dotyczący budowy oświetlenia na ul. Księżycowej i przyległych drogach . Budżet na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 został już Uchwałą Rady Gminy zatwierdzony. Wobec powyższego prosimy o złożenie wniosku do budżetu na 2018rok. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

22 lutego 2017 | Anna

Czy na wywiercenie studni głębinowej na potrzeby domowe potrzebne jest jakieś pozwolenie? czy składam jakiś wniosek do urzędu? czy muszę (gdzie) badać próbki wody? gdzie / u kogo mogę się dowiedzieć więcej na ten temat?

Według kompetencji o informację w przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.