kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

04 kwietnia 2017 | Mieszkańcy ul. Orchidei w Budach Mszczonowskich

Szanowna Pani Wójt, zwracamy się do Pani z prośbą o utwardzenie ul. Orchidei w Budach Mszczonowskich, ze względu na fakt, iż po intensywnych opadach oraz roztopach śniegu staje się ona nieprzejezdna. Jest to jedyna droga dojazdowa, do naszych działek. Taki stan drogi może uniemożliwić przyjazd, np. pogotowia, policji, straży lub innych służb mogących udzielić pomocy osobom mieszkającym przy ww. ulicy. Dodatkowo pojazdy odbierające nieczystości mają problem z przejazdem ulicą. Dzieci dojeżdżające do szkoły w Radziejowicach mają problem z dojechaniem na czas, a powrót powoduje to, iż muszą przechodzić przez czyjąś działkę, żeby przejść suchą nogą lub nie wpaść w błoto. Czy możemy liczyć na jakąś pomoc w związku z tym i kiedy to nastąpi? Z roku na rok jest coraz gorzej. Dodatkowo, powyższą prośbę i zapytanie umieszczamy na stronie http://bm19.budy-mszczonowskie.net Mieszkańcy ul. Orchidei w Budach Mszczonowskich

W odpowiedzi na pytania dotyczące utwardzenia ul. Orchidei w miejscowości Budy Mszczonowskie Wójt Gminy Radziejowice informuje, iż Gmina dysponując środkami na budowę dróg musi wziąć pod uwagę potrzeby 24-ech Sołectw. Z tego też względu dokonywane jest dzielenie potrzeb w tym zakresie. W pierwszej kolejności remontowane są ważniejsze ciągi komunikacyjne oraz realizowane są wnioski złożone do budżetu w roku poprzedzającym rok inwestycyjny. Po zrealizowaniu zadań, które wcześniej były zaplanowane rozważymy możliwość poprawy przejazdu na ul. Orchidei .
Jednocześnie informujemy, że do 15 października przyjmowane są wnioski do budżetu na kolejny rok. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

20 marca 2017 | Mieszkaniec ulicy Ogrodników Korytów A

Witam Pani Wójt w budżecie Gminy Radziejowice jest zapisana modernizacja ulicy Ogrodników czy to oznacza że będzie położony asfalt. Pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że remont ul Ogrodników w miejscowości Korytów polegający na ułożeniu nawierzchni twardej uzależniony jest od przebudowy sieci gazowej w drodze. Gmina Radziejowice zabezpieczyła środki w budżecie na remont przedmiotowej drogi. Jeżeli Gazownia wywiąże się z planowanego terminu zakończenia prac do 30.06.2017r przystąpimy do realizacji w/w zadania.

29 marca 2017 | Mieszkańcy wsi Pieńki Towarzystwo

Pani Wójt, prosimy o konkretną informację, kiedy możemy spodziewać się jako mieszkańcy poprawy stanu naszej drogi? W poprzednim roku, został nieznacznie poprawiony krótki odcinek drogi na wjeździe we wsi Chroboty. Podczas zimy, ani razu w naszej wsi nie przejechał żaden pług śnieżny. Po roztopie śniegu i deszczach, droga była w bardzo złym stanie. A obecnie ma liczne doły, które niszczą nasze samochody i są bardzo uciążliwe. Zwłaszcza dla mieszkańców pracujących i dowożących codzienne dzieci do szkoły, ponieważ nie mamy autobusu, który dzieci dowoził by do szkoły. Pani Wójt, prosimy o odpowiedz, kiedy możemy liczyć na poprawę stanu naszej drogi, tym bardziej, że już wielokrotnie dawaliśmy sygnał o powyższej sytuacji. Z poważaniem Mieszkańcy Wsi Pieńki Towarzystwo

W odpowiedzi informuje , że Gmina dysponując środkami na budowę i remont dróg musi wziąć pod uwagę potrzeby 24-ech Sołectw. Z tego też względu Rada Gminy uchwalając budżet na zadania inwestycyjne wskazuje priorytety. Rozumiejąc Państwa potrzeby, po uruchomieniu zaplanowanych na 2017 rok inwestycji i wykonaniu zaplanowanych modernizacji dróg w miarę posiadanych środków finansowych postaramy się poprawić Państwu przejezdność poprzez wykonanie częściowej modernizacji drogi (etapowo). W celu przeprowadzenia prac remontowych w pierwszej kolejności musimy wznowić granice, aby wskazać właściwy przebieg drogi.
Jednocześnie informuję, że droga Chroboty - Pieńki Towarzystwo została wyrównana.

20 marca 2017 | Klaudia

Kiedy zostanie poprawiona droga na ulicy Ogrodników w Korytowie. Jest ona w stanie krytycznym. Utrudnia dojazd do posesji a przejazd po niej samochodem jest strasznie uciążliwy i prawie niewykonalny dla mieszkańców.

W odpowiedzi informuję, że ul. Ogrodników w miejscowości Korytów została wyrównana.
Remont ul Ogrodników polegający na ułożeniu nawierzchni twardej uzależniony jest od przebudowy sieci gazowej w drodze . Gmina Radziejowice zabezpieczyła środki w budżecie na remont przedmiotowej drogi. Jeżeli Gazownia wywiąże się z planowanego terminu zakończenia prac do 30.06.2017r przystąpimy do realizacji w/w zadania.

10 marca 2017 | Sławomir Goś

Witam Chciałbym się dowiedzieć do kogo trzeba się zgłosić w sprawie oświetlenia ulic. Posiadam działkę przy ulicy Księżycowej w Adamowie i praktycznie na całym kompleksie nie ma żadnego oświetlenia ulic. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby na każdym słupie takie oświetlenie było, ale żeby rozmieszczone było punktowo np. na skrzyżowaniu ulic lub na zakrętach ulic. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że do 15 października przyjmowane są wnioski do budżetu na kolejny rok. Z miejscowości Adamów –Wieś nie wpłynął od mieszkańców ani od Rady Sołeckiej żaden wniosek dotyczący budowy oświetlenia na ul. Księżycowej i przyległych drogach . Budżet na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 został już Uchwałą Rady Gminy zatwierdzony. Wobec powyższego prosimy o złożenie wniosku do budżetu na 2018rok. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

22 lutego 2017 | Anna

Czy na wywiercenie studni głębinowej na potrzeby domowe potrzebne jest jakieś pozwolenie? czy składam jakiś wniosek do urzędu? czy muszę (gdzie) badać próbki wody? gdzie / u kogo mogę się dowiedzieć więcej na ten temat?

Według kompetencji o informację w przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14 lutego 2017 | Anna Schnitzler

Gdzie mozna bylo sie dowiedziec poza informacja ogloszona na Panstwa stronie dn.26.01 o zebraniu 1.02 dotyczacym wymiany pieca, oraz terminie zlozenia nastepnej deklaracji do dnia 6.02? Przy skladaniu pierwszej deklaracji, otrzymalam informacje, ze bede informowana.

Wszyscy, którzy podali w formularzach dane kontaktowe zostali poinformowani o spotkaniu. Dodatkowo informacja była zamieszczona na stronie internetowej , w prasie i na tablicach ogłoszeń.

22 lutego 2017 | Dlorf

Dzień dobry Jeśli chodzi o wycinkę drzew: zgodnie z punktem 3 mam prawo wyciąć wszystkie gatunki drzew, niezależnie od średnicy pnia, na mojej nieruchomości, jeśli nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czy wycięcie drzewa należy zgłosić i wnieść opłatę, czy można to robić bez zgłaszania?

Od 1 stycznia 2017 r. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane między innymi w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Ich spełnienie wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew) .W związku z powyższym jeżeli drzewa lub krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej Pani własność jako osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej może Pani wyciąć wszystkie drzewa niezależnie od obwodów pnia bez konieczności zgłaszania do jakiegokolwiek organu , bez ponoszenia opłat bowiem nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów , na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.

07 lutego 2017 | Joanna

Proszę o informację, dlaczego m-cowość Słabomierz Gmina Radziejowice pnie jest odśnieżana na czas i dlaczego nie jest posypywana Nasza główna droga. Mamy na wsi lodowisko, przez całą długość ul. Prostej. Pozdrawiam

Witam
Ulica Prosta we wsi Słabomierz jest główną ulicą prowadzącą przez wieś o nawierzchni asfaltowej po której jeździ gimbus czyli autobus szkolny.
Była posypywana dwukrotnie mieszanką piasku z solą i ma czarne koleiny. Niestety nie jesteśmy w stanie utrzymać jej w całości w czarnej nawierzchni.
Anna Majchrzak

01 lutego 2017 | ULA

Witam,chcę się dowiedzieć czy po wprowadzeniu nowych przepisów w sprawie wycinki drzew w dalszym ciągu konieczne jest zezwolenie?Mam nie zagospodarowaną działkę, która jest według gminnego planu zagosp.przestrzennego przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.Wyrosły na niej samosiejki,które mają po kilka lat.Chcę uporządkować teren,co mogę wyciąć?

Informacja o zmianie przepisów w zakresie wycinki drzew od 1 stycznia 2017 roku dostępna jest na stronie: http://radziejowice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/107121/zmiany_w_zakresie_wycinki_drzew_od_1_stycznia_2017_roku

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.