kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

30 maja 2017 | Piotr

Witam moje pytanie dotyczy remontu naszej ul. Łąkowej. Kiedy i do jakiego stanu będzie doprowadzona?

W odpowiedzi informuję, że w celu przeprowadzenia remontu ul. Łąkowej Gmina Radziejowice opracowała dokumentacje kosztorysową. Pani Radca Prawny naszej Gminy przygotowała komplet dokumentów potrzebnych do współpracy z Gminą Jaktorów ( projekt uchwały + porozumienie) . Materiały przekazaliśmy Wójtowi Gminy Jaktorów w celu podjęcia stosownej uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Radziejowice i Gminy Jaktorów w przedmiocie współdziałania przy remoncie ul. Łąkowej. Po podjęciu uchwały o partnerstwie przez Gminę Jaktorów i zabezpieczeniu środków finansowych ( udział Gminy Jaktorów) ogłoszony zostanie przetarg.

29 maja 2017 | Jacek Baryga

Dzień Dobry Szanowna Pani chciałbym się zapytać kiedy ruszy przebudowa Alei Lipowej, w zeszłym roku dostałem od Państwa pisemną informację że w tym roku tzn 2017. Na stronie informowaliście Państwo o internecie światłowodowym niestety firma obsługująca przekazała informację że nie podłączą nas póki nie będzie wykonana Aleja Lipowa. Ponieważ nie długo kończy mi się umowa z dotychczasowym operatorem termin wykonania inwestycji jest dla mnie istotny gdyż później zerwanie umowy wiąże się z karami finansowymi. W związku z tym proszę o informację o terminie wykonania przebudowy drogi. Z Poważaniem Jacek Baryga

W odpowiedzi informuję, że przebudowa Al. Lipowej, objętej ochroną konserwatorską wymagała w pierwszej kolejności wykonania i przesłania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków koncepcji projektu w celu dokonania uzgodnień planowanych prac. Obecnie realizujemy właściwy projekt przebudowy drogi, z uwzględnieniem uwag jakie wskazał nam Konserwator. Projekt obejmuje nową nawierzchnie , rowy , chodnik po jednej stronie drogi oraz oświetlenie. Inwestycja jest dość kosztowna w związku z tym zostanie podzielona na kilka etapów . W bieżącym roku mamy zabezpieczone środki na wykonanie nawierzchni twardej. Prace zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Pozostałe etapy uzależnione są od zabezpieczenia środków finansowych w kolejnym budżecie przez Radę Gminy.

09 czerwca 2017 | Martyna

Witam nabyliśmy z mężem działke na Benenardzie ul. Sosnowe Wzgórze 60/1 niestety droga dojazdowa do działki jest nie możliwa. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności które umożliwiają bezpieczny przejazd nawet z bardzo mała prędkością. Proponujemy utwardzenie istniejącej drogi ziemnej.z poważaniem. Martyna Pindera.

Propozycje Pani dotyczącą utwardzenia drogi przyjmuję. Jednocześnie informuję, że Gmina dysponując środkami na budowę dróg musi wziąć pod uwagę potrzeby 24-ech Sołectw. Z tego też względu dokonywane jest dzielenie potrzeb w tym zakresie. W pierwszej kolejności realizowane są prace ujęte w zadaniach inwestycyjnych oraz remontowane ważniejsze ciągi komunikacyjne i drogi na które mieszkańcy oczekują wiele lat.
Wnioski do budżetu na kolejny rok przyjmowane są do 15 października. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

09 czerwca 2017 | Michał

Dzień dobry. 24.04 napisałem prośbę o odpowiedź w sprawie braku wjazdów do miejscowości Krze Duże. Nie widać jak do tej pory odpowiedzi. Mamy dojazd jedyne serwisówką od Radziejowic, wąską, w trakcie remontu, z ruchem Tirów, autobusów, są problemy z wyminięciem się. Wjazd przy Canpol został zamknięty i funkcjonuje (oficjalnie) tylko dla budowy. Jesteśmy częściowo odcięci od świata a za chwilę będzie jeszcze gorzej. Moje pytanie po raz kolejny brzmi: Czy Gmina zamierza coś zrobić w sprawie tymczasowego wjazdu przy Canpol?? Pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że droga krajowa nr 8 przebudowywana jest w celu osiągnięcia standardów drogi ekspresowej. Jednym z warunków funkcjonowania drogi ekspresowej jest ograniczenie ilości bezpośrednich wjazdów/zjazdów. Jeden z dawnych zjazdów do miejscowości Krze Duże został zamknięty ze względu na konieczność prowadzenia w tym miejscu robót budowlanych. Powyższe rozwiązanie nie zablokowało dostępu do miejscowości. Dojazd został wytyczony zgodnie ze stanem docelowym organizacji ruchu - przez miejscowość Radziejowice. Jednocześnie informujemy, że z informacji jaką przekazano nam, wprowadzenie czasowej organizacji polegającą na oznakowaniu miejsca postojowego dla przewoźników wykonujących przewozy osobowe w miejscowości Krze Duże jest na etapie uzgodnień.

27 kwietnia 2017 | monika botfinska

dzień dobry. Niedawno zakupiłam nieruchomość w Gminie Radziejowice. Proszę o informację w jaki sposób mam dokonać zmiany właścicielskiej dot. wodociągu i licznika wody. Dziekuję

W celu zmiany danych odbiorcy wody należy zgłosić się do Urzędu Gminy Radziejowice (okienko Kasowe) i zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędne są niżej wskazane dokumenty:
-wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.radziejowice.pl link http://radziejowice.pl/bip_wykaz_spraw/2740/zawarcie_umowy_na_zaopatrzenie_w_wode_
- dokument potwierdzający tożsamość osoby zawierającej umowę
-akt notarialny
-protokół zdawczo-odbiorczy wskazujący stan licznika na dzień zmiany właściciela.

08 maja 2017 | Barbara

Witam serdecznie, jestem właścicielką działki przy ulicy Letniej,moje pytanie dotyczy przyłącza gazu do działek na końcu tej ulicy:49/51 i 49/52. Interesują mnie wszystkie ustalenia,pozdrawiam i czekam na odpowiedź Barbara Rybska.

Według kompetencji o informację w przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do biura obsługi klienta PGNiG., znalezienie najbliższego biura ułatwia strona internetowa http://www.pgnig.pl/dla-domu

30 maja 2017 | agnieszka

Do kogo trzeba się zgłosić po raz kolejny mam uszkodzone auto na drodze gminnej pomimo pism i tel do gminy droga nie jest robiona

W odpowiedzi informuję ,że w pierwszej kolejności należy ustalić, kto odpowiada za dany odcinek drogi ( np. gmina , powiat itp. ) i do tego podmiotu tj. zarządcy drogi należy się zwrócić zgłaszając szkodę i załączając wszystkie posiadane dokumenty dotyczące zdarzenia wraz z jego opisem. Dokumentacja wraz ze zgłoszeniem szkody zostanie przekazana do ubezpieczyciela , który podda ją weryfikacji i będzie prowadził dalsze postepowanie.

24 kwietnia 2017 | Rafał

Czy coś wiadomo o terminie montażu ogniw fotowoltaicznych oraz czy i kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ul.Przemysłowej na odcinku w okolicach rzeki Pisi? Może lepiej rozważyć wymianę nawierzchni na "normalną", bo istniejąca po zimie z roku na rok coraz bardziej się rozpada. Obecna nawierzchnia wykonana była metodą pryskania smoły i sypania kamyków.

Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne źródła energii dla projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych na prywatnych posesjach został złożony w październiku 2016r . Wniosek uzyskał pozytywna ocenę formalną, a obecnie jest oceniany pod względem merytorycznej zgodności z celami Programu. Termin publikacji list rankingowych nie jest nam znany.
Na drodze łączącej Radziejowice i Tartak Brzózki planujemy w bieżącym roku położyć nową nakładkę asfaltową

Z poważaniem,
Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka

04 kwietnia 2017 | mariusz

OZNAKOWANIE SKRZYŻOWANIA W MIEJSCOWOŚCI BENENARD Witam, zwracam się z prośba o ustawieniu znaków informacyjnych o tym że (jest to skrzyżowanie) oraz znaków informacyjnych kto ma pierwszeństwo. Chodzi o skrzyżowanie w miejscowości Benenard w 2016 roku był wylewany asfalt w tym miejscu (skrzyżowanie łączy Benenard z miejscowością Zazdrość oraz na wprost kierunek Aleksandria natomiast w bok dalej Benenard. Zostało tam tylko zamontowane lustro. pozdrawiam Mariusz

W odpowiedzi na pytania dotyczące oznakowania skrzyżowania w miejscowości Benenard informuję, że Gmina Radziejowice zleciła oznakowanie przedmiotowego skrzyżowania, prace zostaną wykonane w miesiącu kwietniu. Jednocześnie informuję , że droga łącząca miejscowość Benenard i Zazdrość w miesiącu marcu została wyrównana.

04 kwietnia 2017 | Magda Białek

Witam! Jestem mieszanką wsi Benenard (z drogą gruntową). W obecnym czasie droga jest nie do przebycia, ani samochodem ani na pieszo. Są bardzo głębokie koleiny, a droga przypomina jeziora i rozlewiska. Moje pytanie brzmi: Kiedy Państwo coś zrobicie w kierunku naprawy jej nawierzchni? Raz w roku puszczana jest równarka, która pogarsza stan drogi,zbierając utwardzoną wierzchnią warstwę. Ile jeszcze razy mieszkańcy wsi mają z własnych środków finansowych naprawiać drogę? Czemu do tej pory nie zostały ustalone priorytety i zamiast kwietników w miejscowości Radziejowice nie zakupiono tłucznia na drogę? Czemu jesteśmy "gorszym sortem" płacącym takie same podatki? Dodam, że posiadam dokumentację fotograficzną obecnego stanu drogi.

W odpowiedzi na pytania dotyczące remontu drogi położonej na granicy miejscowości Bednary i Benenardu informuję, że przedmiotowa droga położona jest w większości na terenie Gminy Puszcza Mariańska, na której terenie Pani zamieszkuje. Wobec powyższego pierwsze pytania o naprawę drogi powinna skierować Pani do Wójta Gminy Puszcza Mariańska. Jedocześnie informuję, że w trosce o swoich mieszkańców, którzy posiadają nieruchomości w miejscowości Benenard i korzystają z przedmiotowej drogi, stanowiącej jedyny dojazd do ich posesji w porozumieniu z Wójtem Gminy Puszcza Mariańska zapewniamy przejezdność ( w miesiącu marcu została wyrównana ). Ponadto Rada Gminy Radziejowice zabezpieczyła w budżecie gminy na 2017r. środki finansowe na wykonanie remontu w/w drogi. W celu realizacji zadania Wójt Gminy Radziejowice i Wójt Gminy Puszcza Mariańska ustalili , że zostanie sporządzone na okoliczność modernizacji drogi porozumienie o współpracy partnerskiej.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.