kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

26 czerwca 2017 | Joanna Kowalewska i Joanna Pakiela

Czy mogłybyśmy wziąć udział w kiermaszu organizowanym w Radziejowicach w sierpniu, pod nazwą "Święto Chleba"? My, Czy mogłybyśmy wziąć udział w kiermaszu "Święto Chleba"? My jesteśmy ceramiczkami z zamiłowania i pasji.

Niebawem na stronie Gminy Radziejowice www.radziejowice.pl oraz Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach www.powozownia.radziejowice.pl zostanie zamieszczony Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy dla wystawców, chcących wziąć udział w tegorocznym Święcie Chleba i Miodu.

19 czerwca 2017 | Bożena Melech

Proszę o przesłanie decyzji konserwatora która obejmuje ochroną Al. Lipową w Radziejowicach i proszę nie odsyłać mnie do konserwatora albowiem to wy powołujecie się na nią w odpowiedzi na zapytanie obywateli co świadczy o tym, że ją posiadacie. Proszę to uznać jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o udzielenie informacji w formie elektronicznej ( a więc bezpłatnie). Mam nadzieję, że nic nie wymyślicie co mogłoby stanąć na przeszkodzie wyemitowaniu tej odpowiedzi na stronie gminy:odpowiedzi wójta. Na pewno zgodnie z obowiązującym prawem nie muszę składać wniosku na piśmie. A tak na przyszłość jak odpowiedź wójta popiera przepis lub inny akt prawny to należy się na to powoływać. Taki jest obowiązek zawsze(nie tylko przy podejmowaniu uchwał czy wydawaniu decyzji). Działacie na podstawie prawa i w jego granicach. Pozdrawiam Bożena Melech

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 10.06.2017r., o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że aleja lipowa w Radziejowicach, została ustanowiona pomnikiem przyrody przez Wojewodę Mazowieckiego, Rozporządzeniem Nr 26 z dnia 31.07.2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3641). W załączeniu tekst rozporządzenia.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego

29 czerwca 2017 | Tadzik

Witam.Mam pytanie kiedy bedzie mozna podłączyć sie do kanalizacji na ulicy Ogrodników

Podłączenie się do kanalizacji wymaga wcześniejszego wystąpienia do tutejszego Urzędu Gminy z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do projektowania i budowy przyłącza kanalizacyjnego. Podłączenie możliwe jest po stwierdzeniu przez Urząd czy istnieją techniczne możliwości odbioru ścieków przez system zbiorczej gminnej kanalizacji sanitarnej i spełnieniu wymagań określonych w warunkach technicznych w tym opracowania projektu budowlanego.

26 czerwca 2017 | Agata

Czy i kiedy będą odralniane działki we wsi Benenard?

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że trwa procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca fragment miejscowości Benenard.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej, bezpośredni link:
http://bip.radziejowice.pl/wiadomosci/10492/wiadomosc/371473/ogloszenie_wojta_gminy_radziejowice__o_wylozeniu_do_publicznego_

30 maja 2017 | Piotr

Witam moje pytanie dotyczy remontu naszej ul. Łąkowej. Kiedy i do jakiego stanu będzie doprowadzona?

W odpowiedzi informuję, że w celu przeprowadzenia remontu ul. Łąkowej Gmina Radziejowice opracowała dokumentacje kosztorysową. Pani Radca Prawny naszej Gminy przygotowała komplet dokumentów potrzebnych do współpracy z Gminą Jaktorów ( projekt uchwały + porozumienie) . Materiały przekazaliśmy Wójtowi Gminy Jaktorów w celu podjęcia stosownej uchwały w sprawie zawarcia porozumienia Gminy Radziejowice i Gminy Jaktorów w przedmiocie współdziałania przy remoncie ul. Łąkowej. Po podjęciu uchwały o partnerstwie przez Gminę Jaktorów i zabezpieczeniu środków finansowych ( udział Gminy Jaktorów) ogłoszony zostanie przetarg.

29 maja 2017 | Jacek Baryga

Dzień Dobry Szanowna Pani chciałbym się zapytać kiedy ruszy przebudowa Alei Lipowej, w zeszłym roku dostałem od Państwa pisemną informację że w tym roku tzn 2017. Na stronie informowaliście Państwo o internecie światłowodowym niestety firma obsługująca przekazała informację że nie podłączą nas póki nie będzie wykonana Aleja Lipowa. Ponieważ nie długo kończy mi się umowa z dotychczasowym operatorem termin wykonania inwestycji jest dla mnie istotny gdyż później zerwanie umowy wiąże się z karami finansowymi. W związku z tym proszę o informację o terminie wykonania przebudowy drogi. Z Poważaniem Jacek Baryga

W odpowiedzi informuję, że przebudowa Al. Lipowej, objętej ochroną konserwatorską wymagała w pierwszej kolejności wykonania i przesłania do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków koncepcji projektu w celu dokonania uzgodnień planowanych prac. Obecnie realizujemy właściwy projekt przebudowy drogi, z uwzględnieniem uwag jakie wskazał nam Konserwator. Projekt obejmuje nową nawierzchnie , rowy , chodnik po jednej stronie drogi oraz oświetlenie. Inwestycja jest dość kosztowna w związku z tym zostanie podzielona na kilka etapów . W bieżącym roku mamy zabezpieczone środki na wykonanie nawierzchni twardej. Prace zostaną zrealizowane do końca bieżącego roku. Pozostałe etapy uzależnione są od zabezpieczenia środków finansowych w kolejnym budżecie przez Radę Gminy.

09 czerwca 2017 | Martyna

Witam nabyliśmy z mężem działke na Benenardzie ul. Sosnowe Wzgórze 60/1 niestety droga dojazdowa do działki jest nie możliwa. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenia i nierówności które umożliwiają bezpieczny przejazd nawet z bardzo mała prędkością. Proponujemy utwardzenie istniejącej drogi ziemnej.z poważaniem. Martyna Pindera.

Propozycje Pani dotyczącą utwardzenia drogi przyjmuję. Jednocześnie informuję, że Gmina dysponując środkami na budowę dróg musi wziąć pod uwagę potrzeby 24-ech Sołectw. Z tego też względu dokonywane jest dzielenie potrzeb w tym zakresie. W pierwszej kolejności realizowane są prace ujęte w zadaniach inwestycyjnych oraz remontowane ważniejsze ciągi komunikacyjne i drogi na które mieszkańcy oczekują wiele lat.
Wnioski do budżetu na kolejny rok przyjmowane są do 15 października. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

09 czerwca 2017 | Michał

Dzień dobry. 24.04 napisałem prośbę o odpowiedź w sprawie braku wjazdów do miejscowości Krze Duże. Nie widać jak do tej pory odpowiedzi. Mamy dojazd jedyne serwisówką od Radziejowic, wąską, w trakcie remontu, z ruchem Tirów, autobusów, są problemy z wyminięciem się. Wjazd przy Canpol został zamknięty i funkcjonuje (oficjalnie) tylko dla budowy. Jesteśmy częściowo odcięci od świata a za chwilę będzie jeszcze gorzej. Moje pytanie po raz kolejny brzmi: Czy Gmina zamierza coś zrobić w sprawie tymczasowego wjazdu przy Canpol?? Pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że droga krajowa nr 8 przebudowywana jest w celu osiągnięcia standardów drogi ekspresowej. Jednym z warunków funkcjonowania drogi ekspresowej jest ograniczenie ilości bezpośrednich wjazdów/zjazdów. Jeden z dawnych zjazdów do miejscowości Krze Duże został zamknięty ze względu na konieczność prowadzenia w tym miejscu robót budowlanych. Powyższe rozwiązanie nie zablokowało dostępu do miejscowości. Dojazd został wytyczony zgodnie ze stanem docelowym organizacji ruchu - przez miejscowość Radziejowice. Jednocześnie informujemy, że z informacji jaką przekazano nam, wprowadzenie czasowej organizacji polegającą na oznakowaniu miejsca postojowego dla przewoźników wykonujących przewozy osobowe w miejscowości Krze Duże jest na etapie uzgodnień.

27 kwietnia 2017 | monika botfinska

dzień dobry. Niedawno zakupiłam nieruchomość w Gminie Radziejowice. Proszę o informację w jaki sposób mam dokonać zmiany właścicielskiej dot. wodociągu i licznika wody. Dziekuję

W celu zmiany danych odbiorcy wody należy zgłosić się do Urzędu Gminy Radziejowice (okienko Kasowe) i zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędne są niżej wskazane dokumenty:
-wypełniony wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę (wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.radziejowice.pl link http://radziejowice.pl/bip_wykaz_spraw/2740/zawarcie_umowy_na_zaopatrzenie_w_wode_
- dokument potwierdzający tożsamość osoby zawierającej umowę
-akt notarialny
-protokół zdawczo-odbiorczy wskazujący stan licznika na dzień zmiany właściciela.

08 maja 2017 | Barbara

Witam serdecznie, jestem właścicielką działki przy ulicy Letniej,moje pytanie dotyczy przyłącza gazu do działek na końcu tej ulicy:49/51 i 49/52. Interesują mnie wszystkie ustalenia,pozdrawiam i czekam na odpowiedź Barbara Rybska.

Według kompetencji o informację w przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do biura obsługi klienta PGNiG., znalezienie najbliższego biura ułatwia strona internetowa http://www.pgnig.pl/dla-domu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.