kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

12 kwietnia 2018 | Arek

Witam, dlaczego odbiór odpadów zielonych w gminie rozpoczyna się dopiero w II połowie maja?. CZy macie Państwo świadomość, kiedy rozpoczynają się prace w ogródkach - ile np. filcu wygrabia się po przejechaniu wertykulatora? Przeważnie takie prace rozpoczynają się w pierwszych ciepłych dniach kwietnia. Ludzie przycinają rośliny, gałęzie i palą to wszystko, co powoduje powstawanie smogu. Może racjonalne termny odbioru odpadów byłyby doskonałym uzupełnieniem projektów związanych z pozyskiwaniem środków na wymianę piecyków - tu jesteście Państwo zależni w dużej mierze od swoich możliwości - a nie od kogoś przydzielającego punkty.

Witam,
odpady zielone musza być odbierane przez okres pół roku, zostało to ustalone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziejowice (Regulamin stanowi załącznik do Uchwały nr XLVI/212/2017 Rady Gminy Radziejowice z dnia 3 listopada 2017 r.) Wywóz odpadów zielonych miał bardzo duży wpływ na cenę zaproponowana w przetargu przez Firmę Eko-Hetman, w związku z tym ustalono częstotliwość odbioru wynoszącą 6 razy w ciągu roku. Z rozeznania w terenie Rada Gminy ustaliła, że najbardziej dogodnym okresem odbioru odpadów bio jest okres od maja do października. W razie wątpliwości proszę o kontakt, sprawę prowadzi Referat Gospodarki Komunalnej tel. 46 854 30 29.

19 marca 2018 | Mieszkaniec

Pani Wójt mam pytanie czy gmina w tym roku będzie dofinansowywać mieszkańców którzy będą się chcieli podłączyć do kanalizacji ściekowej jeśli tak to jakie warunki trzeba spełnić i jaka jest to kwota

Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt.2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U.2017 poz.2180 ) realizację budowy przyłączy do sieci zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Gmina nie będzie dofinansowywała budowy indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych.
Definicja przyłącza kanalizacyjnego –odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną , za pierwszą studzienką , licząc od strony budynku , a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej (art. 2 pkt.5 w/w ustawy ).
Dotychczasowe pełnienie funkcji gminy jako inwestora zastępczego przy realizacji budowy przyłączy kanalizacyjnych u odbiorców indywidualnych miało miejsce z uwagi na realizację projektu grupowego w ramach dofinansowania projektu unijnego który się zakończył i został rozliczony.

19 marca 2018 | Małgosia

Witam czy jest planowana inwestycja na budowę kanalizacji we wsi Słabomierz ? Czy są szanse na dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków ?

W zaplanowanym budżecie Gminy Radziejowice na 2018 rok nie przewiduje się środków na budowę kanalizacji sanitarnej.
Na dzień dzisiejszy Gmina Radziejowice nie posiada wieloletniego planu dalszej rozbudowy kanalizacji sanitarnej .
W przyszłości wybór inwestycji do realizacji oparty zostanie na kryteriach ekonomiczno –technicznych .
Głównym kryterium wyboru będzie intensywność zabudowy.
Gmina Radziejowice nie dofinansowuje budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków .

08 marca 2018 | Paweł

Witam jestem mieszkańcem budy Mszczonowskie od pięciu lat i jak do tej pory droga przy ulicy limonki jest notoryczne tylko równana. Kiedy mozemy spodziewać się utwardzenie tej drogi za odpowiedź z góry dziekuje to samo pytanie dotyczy ulicy grzybowej????

W odpowiedzi informuję, że w dogodnych warunkach pogodowych, kiedy teren będzie częściowo osuszony poprawimy przejezdność na ul. Limonki i Grzybowej w ramach bieżącego utrzymania dróg.

15 stycznia 2018 | Zofia

Pani Wójt.Dziękuję bardzo za udielenie odpowiedzi o pracy Pani Ksiegowej w Gopsie, ale mnie nie interesuje jej wymiar czasu pracy,ale konkretne godziny tj od _ do. Jeżeli chciałabym rozmawiać z z Kietownikiem tej jednostki to bym to uczyniła, mi zależy na informacji o pracy Księgowej Z poważaniem Zofia Krasnodebska

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
W Radziejowicach


Odpowiedź na zapytanie do Wójta.

Z uwagi na konieczność zapewnienia elastycznego wykonywania zadań przez głównego księgowego bez sztywnego wskazania konkretnych dni tygodnia i godzin, w których główna księgowa świadczy pracę, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach zdecydował o zatrudnieniu osoby na tym stanowisku w ramach zadaniowego systemu czasu pracy. W związku z powyższym, że czas pracy głównego księgowego zależny jest jedynie od konieczności realizacji przez niego obowiązków, które nie mają w znacznym stopniu charakteru jednorodnego i wykonywane są z różnym nasileniem w różnym okresie miesiąca czy roku (przy zachowaniu czasu pracy w wymiarze 20 godzin w tygodniu) nie sposób wskazać w wyprzedzeniem w jakich dniach i godzinach główna księgowa będzie realizować swoje zadania. Dodatkowo zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz utrwalonym orzecznictwem zadaniowy czas pracy pozostawia po stronie pracownika prawo wyboru w jakich godzinach będzie on świadczył pracę, o ile będzie on przestrzegał dobowej, tygodniowej i miesięcznej normy czasu pracy, tym samym więc pracodawca nie może arbitralnie nakazywać pracownikowi wykonywania pracy w konkretnych godzinach.

Z poważaniem
Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka


14 lutego 2018 | Kasia.

Dobry wieczór Pani Wójt mam czy w tym roku będzie wylany asfalt na ul. Krętej ,bo naprawdę bardzo ciężko się jeżdzi po tych dziurach z dzieckiem do szkoły ,lekarza ,czy do pracy. Po ostatnim równaniu drogi od Krętej 5 do Pana Prezesa zostało więcej dziur niż przed równaniem... Bardzo proszę pomyśleć o nas w tym roku 2018 Serdecznie Pozdrawiam Panią.

W odpowiedzi informuję, że Rada Gminy Radziejowice podjęła w dniu 27 grudnia 2017roku Uchwałę Budżetową Gminy nr XLIX/234/2017, w której zatwierdziła zadania inwestycyjne na 2018rok. Jak wynika z załącznika nr 2a w/w uchwały ul. Kręta nie została w nim uwzględniona. Kiedy pojawią się w budżecie gminy dodatkowe środki finansowe, widząc potrzebę kontynuowania utwardzenia ul. Krętej rozważymy wykonanie przebudowy drogi.

05 stycznia 2018 | Zofia

Pani Wójt Chciałabym się dowiedzieć w jakich godzinach pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pani Księgowa. Z poważaniem Zofia Krasnodebska

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej główna Księgowa zatrudniona jest w niepełnym wymiarze-na 1/2 etatu w ilości 20 godzin tygodniowo. O dniach i godzinach pracy księgowego decyduje kierownik jednostki zawierający z pracownikiem umowę o pracę. Jeżeli istnieje potrzeba kontaktu z głównym księgowym GOPS proszę kontaktować się w tej sprawie z kierownikiem ośrodka.

15 listopada 2017 | Emila

Kiedy zostanie dokończone asfaltowanie ul. żwirowej we wsi Budy Mszczonowskie ?.

W odpowiedzi informuję, że ze względu na bardzo duże ilości wniosków do budżetu na rok 2018 Rada Gminy oraz Wójt Gminy zmuszeni są dokonywać wyboru na miarę możliwości finansowych Gminy. Każda z 24-wsi oczekuje jakichkolwiek inwestycji na swoim terenie. W związku z powyższym w Budach Mszczonowskich, w planie do budżetu na 2018r ujęto modernizację ulicy Stegny. Na ul. Żwirowej zostanie zachowana przejezdność w ramach bieżącego utrzymania dróg.

22 listopada 2017 | Jarek

Szanowna Pani Wójt. Mieszkam na Zazdrości przy ul. Słonecznej. Nazwę ulicy otrzymaliśmy ok 2 lat temu. Czy jest szansa aby Gmina zorganizowała znak z ów nazwa po obu stronach naszej ulicy? Pozdrawiam Jarosław Dobrzewinski

W odpowiedzi informuję, że ulica Słoneczna w miejscowości Zazdrość została oznakowana.

02 listopada 2017 | Monika

Proszę o odpowiedź na pytanie. Czy są jakieś plany, aby w końcu w miejscowości Zazdrość położyć asfalt- ulica Słoneczna? Z roku na rok dostajemy informację, że fundusze są przeznaczone na inne miejscowości. Jest to zrozumiałe, że na raz wszystkiego nie da się zrobić, ale nie rozumiemy dlaczego wciąż jesteśmy pomijani w kwestii drogi. To że co jakiś czas przyjedzie wywrotka gruzu nie rozwiązuje sprawy (ostatni gruz jest tak duży, że nie ma szans się wbić w podłoże i tylko odskakuje pod kołami). Poproszę o klarowną odpowiedź czy mają Państwo w planach wylanie asfaltu w tej miejscowości? Jeśli tak to przynajmniej proszę napisać w którym roku. Żyjemy w XXI wieku, a nasze drogi są takie jak były kilkadziesiąt lat temu. Pozdrawiam.

W odpowiedzi informuję, ze jako Wójt Gminy złożyłam wniosek do Rady Gminy o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2018 zadania inwestycyjnego polegającego na położeniu nawierzchni twardej na ul. Słonecznej w miejscowości Zazdrość.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.