kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

15 stycznia 2018 | Zofia

Pani Wójt.Dziękuję bardzo za udielenie odpowiedzi o pracy Pani Ksiegowej w Gopsie, ale mnie nie interesuje jej wymiar czasu pracy,ale konkretne godziny tj od _ do. Jeżeli chciałabym rozmawiać z z Kietownikiem tej jednostki to bym to uczyniła, mi zależy na informacji o pracy Księgowej Z poważaniem Zofia Krasnodebska

Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
W Radziejowicach


Odpowiedź na zapytanie do Wójta.

Z uwagi na konieczność zapewnienia elastycznego wykonywania zadań przez głównego księgowego bez sztywnego wskazania konkretnych dni tygodnia i godzin, w których główna księgowa świadczy pracę, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziejowicach zdecydował o zatrudnieniu osoby na tym stanowisku w ramach zadaniowego systemu czasu pracy. W związku z powyższym, że czas pracy głównego księgowego zależny jest jedynie od konieczności realizacji przez niego obowiązków, które nie mają w znacznym stopniu charakteru jednorodnego i wykonywane są z różnym nasileniem w różnym okresie miesiąca czy roku (przy zachowaniu czasu pracy w wymiarze 20 godzin w tygodniu) nie sposób wskazać w wyprzedzeniem w jakich dniach i godzinach główna księgowa będzie realizować swoje zadania. Dodatkowo zgodnie z zapisami Kodeksu pracy oraz utrwalonym orzecznictwem zadaniowy czas pracy pozostawia po stronie pracownika prawo wyboru w jakich godzinach będzie on świadczył pracę, o ile będzie on przestrzegał dobowej, tygodniowej i miesięcznej normy czasu pracy, tym samym więc pracodawca nie może arbitralnie nakazywać pracownikowi wykonywania pracy w konkretnych godzinach.

Z poważaniem
Wójt Gminy Radziejowice
Urszula Ciężka


14 lutego 2018 | Kasia.

Dobry wieczór Pani Wójt mam czy w tym roku będzie wylany asfalt na ul. Krętej ,bo naprawdę bardzo ciężko się jeżdzi po tych dziurach z dzieckiem do szkoły ,lekarza ,czy do pracy. Po ostatnim równaniu drogi od Krętej 5 do Pana Prezesa zostało więcej dziur niż przed równaniem... Bardzo proszę pomyśleć o nas w tym roku 2018 Serdecznie Pozdrawiam Panią.

W odpowiedzi informuję, że Rada Gminy Radziejowice podjęła w dniu 27 grudnia 2017roku Uchwałę Budżetową Gminy nr XLIX/234/2017, w której zatwierdziła zadania inwestycyjne na 2018rok. Jak wynika z załącznika nr 2a w/w uchwały ul. Kręta nie została w nim uwzględniona. Kiedy pojawią się w budżecie gminy dodatkowe środki finansowe, widząc potrzebę kontynuowania utwardzenia ul. Krętej rozważymy wykonanie przebudowy drogi.

05 stycznia 2018 | Zofia

Pani Wójt Chciałabym się dowiedzieć w jakich godzinach pracuje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Pani Księgowa. Z poważaniem Zofia Krasnodebska

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej główna Księgowa zatrudniona jest w niepełnym wymiarze-na 1/2 etatu w ilości 20 godzin tygodniowo. O dniach i godzinach pracy księgowego decyduje kierownik jednostki zawierający z pracownikiem umowę o pracę. Jeżeli istnieje potrzeba kontaktu z głównym księgowym GOPS proszę kontaktować się w tej sprawie z kierownikiem ośrodka.

15 listopada 2017 | Emila

Kiedy zostanie dokończone asfaltowanie ul. żwirowej we wsi Budy Mszczonowskie ?.

W odpowiedzi informuję, że ze względu na bardzo duże ilości wniosków do budżetu na rok 2018 Rada Gminy oraz Wójt Gminy zmuszeni są dokonywać wyboru na miarę możliwości finansowych Gminy. Każda z 24-wsi oczekuje jakichkolwiek inwestycji na swoim terenie. W związku z powyższym w Budach Mszczonowskich, w planie do budżetu na 2018r ujęto modernizację ulicy Stegny. Na ul. Żwirowej zostanie zachowana przejezdność w ramach bieżącego utrzymania dróg.

22 listopada 2017 | Jarek

Szanowna Pani Wójt. Mieszkam na Zazdrości przy ul. Słonecznej. Nazwę ulicy otrzymaliśmy ok 2 lat temu. Czy jest szansa aby Gmina zorganizowała znak z ów nazwa po obu stronach naszej ulicy? Pozdrawiam Jarosław Dobrzewinski

W odpowiedzi informuję, że ulica Słoneczna w miejscowości Zazdrość została oznakowana.

02 listopada 2017 | Monika

Proszę o odpowiedź na pytanie. Czy są jakieś plany, aby w końcu w miejscowości Zazdrość położyć asfalt- ulica Słoneczna? Z roku na rok dostajemy informację, że fundusze są przeznaczone na inne miejscowości. Jest to zrozumiałe, że na raz wszystkiego nie da się zrobić, ale nie rozumiemy dlaczego wciąż jesteśmy pomijani w kwestii drogi. To że co jakiś czas przyjedzie wywrotka gruzu nie rozwiązuje sprawy (ostatni gruz jest tak duży, że nie ma szans się wbić w podłoże i tylko odskakuje pod kołami). Poproszę o klarowną odpowiedź czy mają Państwo w planach wylanie asfaltu w tej miejscowości? Jeśli tak to przynajmniej proszę napisać w którym roku. Żyjemy w XXI wieku, a nasze drogi są takie jak były kilkadziesiąt lat temu. Pozdrawiam.

W odpowiedzi informuję, ze jako Wójt Gminy złożyłam wniosek do Rady Gminy o uwzględnienie w budżecie gminy na rok 2018 zadania inwestycyjnego polegającego na położeniu nawierzchni twardej na ul. Słonecznej w miejscowości Zazdrość.

15 grudnia 2017 | Monika

Dzień dobry, Czy jest szansa że światłowód wyjdzie poza Radziejowice i będzie montowany również w innych miejscowościach? Jaka jest realna szansa i przybliżony termin dociągnięcia światłowodu do miejscowości Zazdrość?

Gmina Radziejowice nie jest dostawcą internetu i nie zajmuje się taką działalnością. Na terenie gminy internet rozprowadzany jest przez firmę SpeedNet24. Na stronie speednet24.com znajdziecie Państwo informacje oraz formularz zgłoszeniowy dla osób, które chcą skorzystać z tej możliwości.

02 listopada 2017 | Jacek Baryga

Dzień Dobry Pani Wójt pisała Pani lub Pani pracownik że w sierpni będzie ogłoszenie przetargu na przebudowę Alei Lipowej jakoś tego przetargu nie widać. Znaku zatrzymywania na ul. Słonecznej też nie widać. Budokrusz dalej sobie jeździ Aleją Lipową i niestety równanie tej ulicy to na nic się dało. Po kolejnych deszczach dalej są dziury. Po zdarci tej nawierzchni górnej pojawił się gruz który uszkadza opony - czy gminę jest stać na odszkodowanie ? Z Poważaniem Jacek Baryga

W odpowiedzi informuję, że w dalszym ciągu trwa procedura uzgodnień projektu dot. Przebudowy drogi gminnej lokalnej /wewnętrznej / Al. Lipowa w miejscowości Radziejowice – Parcel (dz. nr ew. 15) i ul. Sienkiewicza w miejscowości Radziejowice (dz. nr ew. 263/1, 263/2, 263/3), gm. Radziejowice, powiat Żyrardowski wpisanej do rejestru zabytków
wraz z kolizjami istniejącej infrastruktury technicznej oraz budową oświetlenia ulicznego
Decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na realizację zadania otrzymaliśmy 22.09.2017r
Uzgodnienia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną otrzymaliśmy w miesiącu październiku br.
W związku z tym, że przedmiotowa droga wpisana jest do rejestru zabytków inwestycja ta kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane. Wobec powyższego, po wprowadzeniu wszystkich wytycznych do projektu zwróciliśmy się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który obecnie prowadzi postepowanie administracyjne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
W związku z powyższym nie możliwym jest ogłoszenie przetargu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, na co czekamy jako Gmina z niecierpliwością , ponieważ zabezpieczone na w/w inwestycję w roku 2017 środki finansowe w tej sytuacji będziemy zmuszeni przesunąć na rok przyszły.

Odnośnie wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na drodze - DW579, ul. Słoneczna w miejscowości Radziejowice samochodów ciężarowych zarządca drogi wojewódzkiej w odpowiedzi na skierowane w tej sprawie pismo, wprowadzenie zmiany organizacji ruchu ( koszty finansowe ) scedował na Gminę Radziejowice, która nie jest zarządcą tej drogi ani jej właścicielem. W związku z powyższym zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi i zasadności wprowadzenia odpowiedniej organizacji ruchu przez właściwego zarządcę drogi.

11 października 2017 | Paweł

Witam. Czy tor wyścigowy Słabomierz będzie oddzielony jakimikolwiek ekranami akustycznymi? Hałas powodowany przez samochody tam "jeżdżące" będzie nie do wytrzymania. Wiem co dzieje się w okolicach Słomczyna kiedy tamtejszy tor jest używany. Pozdrawiam.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ośrodka doskonalenia techniki jazdy” w Słabomierzu realizowane jest na podstawie decyzji Nr RB.6740.3.24.2016 Starosty Żyrardowskiego z dnia 18.07.2016r. I Etap budowy obejmuje budowę toru szkoleniowego wraz z instalacjami, oświetleniem oraz budynkiem technicznym, zbiornikiem retencyjnym, parkingiem. I etap budowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie w dniu 25.08.2017r. Inwestor- DRIVELAND Sp. z o.o.- oświadczył, że po torze szkoleniowym poruszają się tylko samochody cywilne w jeździe szkoleniowej a nie sportowe-wyczynowo.

04 października 2017 | Anna

Czy w miejscowosci Kamionka przewidziane jest doprowadzenie gazu ziemnego i kanalizacji? Jesli sa takie plan to kiedy? Pozdrawiam serdecznie Anna Matczak

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamionka jest ekonomicznie nieuzasadniona (rozproszona zabudowa) , brak jest też możliwości technicznych i finansowych dlatego też dla wsi Kamionka nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.
Według kompetencji o informację w sprawie doprowadzenia gazu należy zwrócić się do biura obsługi klienta PGNiG., znalezienie najbliższego biura ułatwia strona internetowa http://www.pgnig.pl/dla-domu.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.