kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

11 października 2017 | Paweł

Witam. Czy tor wyścigowy Słabomierz będzie oddzielony jakimikolwiek ekranami akustycznymi? Hałas powodowany przez samochody tam "jeżdżące" będzie nie do wytrzymania. Wiem co dzieje się w okolicach Słomczyna kiedy tamtejszy tor jest używany. Pozdrawiam.

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa ośrodka doskonalenia techniki jazdy” w Słabomierzu realizowane jest na podstawie decyzji Nr RB.6740.3.24.2016 Starosty Żyrardowskiego z dnia 18.07.2016r. I Etap budowy obejmuje budowę toru szkoleniowego wraz z instalacjami, oświetleniem oraz budynkiem technicznym, zbiornikiem retencyjnym, parkingiem. I etap budowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie decyzją Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie w dniu 25.08.2017r. Inwestor- DRIVELAND Sp. z o.o.- oświadczył, że po torze szkoleniowym poruszają się tylko samochody cywilne w jeździe szkoleniowej a nie sportowe-wyczynowo.

04 października 2017 | Anna

Czy w miejscowosci Kamionka przewidziane jest doprowadzenie gazu ziemnego i kanalizacji? Jesli sa takie plan to kiedy? Pozdrawiam serdecznie Anna Matczak

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kamionka jest ekonomicznie nieuzasadniona (rozproszona zabudowa) , brak jest też możliwości technicznych i finansowych dlatego też dla wsi Kamionka nie planuje się budowy kanalizacji sanitarnej.
Według kompetencji o informację w sprawie doprowadzenia gazu należy zwrócić się do biura obsługi klienta PGNiG., znalezienie najbliższego biura ułatwia strona internetowa http://www.pgnig.pl/dla-domu.

29 września 2017 | Jacek

czy jest planowana kanalizacja gminy jeśli tak to kiedy?

Na terenie wsi Korytów i Korytów A do istniejącej sieci kanalizacyjnej planuje się w roku 2018 dobudowę nowych odcinków sieci technicznie i ekonomicznie uzasadnionych.
Wsie Korytów , Korytów A o zwartej zabudowie wchodzą w skład aglomeracji Żyrardów ujętej w Krajowym Programie Oczyszczania ścieków Komunalnych.
Z uwagi na brak możliwości technicznych i finansowych na obecną chwilę nie planuje się budowy w innych miejscowościach kanalizacji sanitarnej.

11 października 2017 | Tadzik

Mam pytanie .Do kogo należy odcinek drogi między budynkiem 21 i 21A w Korytowie A i czy będzie też na tym odcinku wysypane kruszywo ?

W odpowiedzi informuję, że w zadanym pytaniu nie została podana nazwa ulicy, przy której zlokalizowane są budynki o numerze porządkowym 21 i 21A.
Jeżeli chodzi o ulicę Ogrodników w miejscowości Korytów A , to droga położona pomiędzy budynkiem 21 i 21A stanowi własność prywatną. Utrzymanie dróg prywatnych należy do ich właścicieli.

17 sierpnia 2017 | Kamil

Witam. Jaki jest termin dokończenia utwardzenia ul. Żwirowej w Budach Mszczonowskich betonem asfaltowym w kierunku trasy S8 ?. Dlaczego ul. Dębowa w Budach Mszczonowskch nie jest brana pod uwagę przy wykaszaniu poboczy ? Jak tak dalej będzie to firma wywożąca smieci nie bedzie chciała odbierać odpadów.

Szanowny Panie/Pani
W bieżącym roku w planach inwestycyjnych, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy, nie zostało ujęte dokończenie utwardzenia ulicy Żwirowej we wsi Budy Mszczonowskie.
Wskazanie dróg, które mają zostać wykoszone każdorazowo ustalane jest z sołtysem wsi. Z uwagi na fakt, iż wykoszenie wszystkich dróg byłoby znacznym obciążeniem finansowym, a środki przeznaczone na ten cel uszczuplają budżet zaplanowany na remonty dróg, we wsi Budy Mszczonowskie zostały wykoszone ulica Żwirowa i Stegny jako drogi łączące wieś Budy Mszczonowskie z innymi miejscowościami.
Zapewniam Państwa, że takich dróg jak ulica Dębowa czyli ślepych uliczek jest bardzo dużo i na wielu z nich to właśnie właściciele nieruchomości wykaszają pobocza.
Tym niemniej o ile będą takie możliwości postaramy się wykosić ulicę Dębową.
Pozdrawiam
Urszula Ciężka
Wójt Gminy Radziejowice

11 sierpnia 2017 | las

pani wójt kiedy będzie asfalt w Korytowie na ul. ogrodników

W odpowiedzi informuję, że po zakończeniu prac związanych z budową sieci i przyłączy gazowych w ul. Ogrodników Gmina Radziejowice w bieżącym roku wykona nawierzchnię z kruszywa łamanego, która stanowić będzie podłoże pod nawierzchnię asfaltową. Wykonanie nawierzchni asfaltowej przewidziane jest w przyszłym roku, po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie na 2018r.

03 lipca 2017 | Mieszkanka

Witam, chciałam zapytać co Gmina zrobiła w sprawie braku dostawy prądu? Jakie kroki zostały podjęte w związku z tym, że mieszkańcy od czwartku 29.06 do niedzieli 02.07 w dalszym ciągu pozostają bez prądu? Mieszkanka

Brak dostaw prądu był i nadal jest w niektórych lokalizacjach Gminy Radziejowice, skutkiem nawałnic, jakie nawiedziły w ostatnim czasie nasz region kraju powodując gigantyczne awarie urządzeń elektroenergetycznych. Pracownicy Urzędu Gminy od czwartku 29 czerwca do dnia dzisiejszego podjęli szereg interwencji telefonicznych w PGE Obrót SA odnośnie braku dostaw prądu. Dodatkowo zgłoszenia były kierowane do straży pożarnej, która udzielała wsparcia
w przypadku zerwanych przez powalone drzewa linii średniego napięcia. Na stronie internetowej oraz na tablicach sołeckich zostały wywieszone komunikaty określające planowany przez Polska Grupę Energetyczną termin usunięcia awarii.
W wyniku awarii sparaliżowana była praca wielu instytucji znajdujących się na terenie naszej Gminy. Na dzień dzisiejszy nadal jeden z budynków Urzędu nie ma prądu. Od Zakładu Energetycznego otrzymujemy odpowiedź, iż ekipy energetyków wciąż pracują nad przywróceniem prądu do wszystkich domów ale w pierwszej kolejności muszą naprawić urządzenia służące do przesyłu energii. Długotrwała przerwa w dostawie prądu skutkuje problemami w dostawie wody i odbiorze nieczystości płynnych ale w tym przypadku Gmina dołożyła wszelkich starań, aby te zadania były realizowane w sposób ciągły i niezakłócony.
Za stałość i odpowiednie parametry dostaw energii do odbiorców, a także bieżącą eksploatację linii przesyłowych w naszym regionie kraju odpowiada PGE Dystrybucja SA i ewentualne uwagi co do sposobu interwencji można kierować na adres:
PGE Obrót SA Biuro Obsługi Klienta w Żyrardowie
ul. Karola Hiellego 2,
96-300 Żyrardów
Telefon: 42 222 22 22

17 lipca 2017 | Jacek Baryga

Szanowna Pani Wójt. Dziękuje za odpowiedź na moje poprzednie zapytanie. Proszę o podanie informacji o dacie rozpoczęcia prac związanych z kładzeniem nawierzchni twardej na Alei Lipowej. Druga moja prośba czy gmina może wystosować pismo do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie ciężarówek które zatrzymują się na odcinku między rondem Jerzego Waldorffa a rondem pod S8 i bardzo utrudniają po pierwsze wyjazd z pod sklepu Biedronka jak i sklepu spółdzielni Mszczonów. Samochody te zatrzymują się na połowie pasa ruchu co powoduje zagrożenie dla ruchu samochodowego przez ograniczenie widoczności dla osób które wyjeżdżają z pod w/w sklepów. Dobrym rozwiązaniem było by ustawić znak zakazu zatrzymywania się B-36. Z góry dziękuje za szybką odpowiedź na moje pismo. Z Poważaniem Jacek Baryga

W odpowiedzi informuję, że termin realizacji inwestycji polegającej na położeniu nawierzchni twardej w Al. Lipowej w miejscowości Radziejowice-Parcel uzależniony jest od uzyskania wszelkich potrzebnych uzgodnień projektu. Uzgodnienia dla inwestycji pozostającej pod szczególnym nadzorem są procedurą skomplikowaną i długotrwałą a sama inwestycja technicznie i organizacyjnie wymaga skoordynowania ze służbami branżowymi ( sieć; gazowa, telefoniczna, energetyczna i wodociągowa) . W miesiącu sierpniu planujemy ogłosić przetarg, w którym podany będzie zamierzony termin realizacji inwestycji.
Odnośnie zmiany stałej organizacji ruchu na drodze DW579, ul. Słoneczna w miejscowości Radziejowice informuję, że wysłaliśmy stosowne pismo do zarządcy drogi -Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do zarządcy ruchu na drogach wojewódzkich – Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu wprowadzenie zakazu zatrzymywania się na wskazanym odcinku ul. Słonecznej w miejscowości Radziejowice.

26 czerwca 2017 | Joanna Kowalewska i Joanna Pakiela

Czy mogłybyśmy wziąć udział w kiermaszu organizowanym w Radziejowicach w sierpniu, pod nazwą "Święto Chleba"? My, Czy mogłybyśmy wziąć udział w kiermaszu "Święto Chleba"? My jesteśmy ceramiczkami z zamiłowania i pasji.

Niebawem na stronie Gminy Radziejowice www.radziejowice.pl oraz Gminnego Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach www.powozownia.radziejowice.pl zostanie zamieszczony Regulamin oraz Formularz Zgłoszeniowy dla wystawców, chcących wziąć udział w tegorocznym Święcie Chleba i Miodu.

19 czerwca 2017 | Bożena Melech

Proszę o przesłanie decyzji konserwatora która obejmuje ochroną Al. Lipową w Radziejowicach i proszę nie odsyłać mnie do konserwatora albowiem to wy powołujecie się na nią w odpowiedzi na zapytanie obywateli co świadczy o tym, że ją posiadacie. Proszę to uznać jako wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o udzielenie informacji w formie elektronicznej ( a więc bezpłatnie). Mam nadzieję, że nic nie wymyślicie co mogłoby stanąć na przeszkodzie wyemitowaniu tej odpowiedzi na stronie gminy:odpowiedzi wójta. Na pewno zgodnie z obowiązującym prawem nie muszę składać wniosku na piśmie. A tak na przyszłość jak odpowiedź wójta popiera przepis lub inny akt prawny to należy się na to powoływać. Taki jest obowiązek zawsze(nie tylko przy podejmowaniu uchwał czy wydawaniu decyzji). Działacie na podstawie prawa i w jego granicach. Pozdrawiam Bożena Melech

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 10.06.2017r., o udostępnienie informacji publicznej, informuję, że aleja lipowa w Radziejowicach, została ustanowiona pomnikiem przyrody przez Wojewodę Mazowieckiego, Rozporządzeniem Nr 26 z dnia 31.07.2009r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 3641). W załączeniu tekst rozporządzenia.

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.