kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Awatar osoby pytanej

Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

Informujemy, iż kierownik jednostki odpowiada na pytania raz w miesiącu oraz zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na te pytania, które są istotne i pożyteczne z punktu widzenia prowadzonej polityki informacyjnej gminy.


Do składanych pytań nie mają zastosowania przepisy Ustawy
o dostępie do Informacji Publicznej


Zostało 2000 znaków do wpisania.

* podaj jeżeli chcesz otrzymać odpowiedź pocztą e-mail.

Lista pytań i odpowiedzi

20 marca 2017 | Mieszkaniec ulicy Ogrodników Korytów A

Witam Pani Wójt w budżecie Gminy Radziejowice jest zapisana modernizacja ulicy Ogrodników czy to oznacza że będzie położony asfalt. Pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że remont ul Ogrodników w miejscowości Korytów polegający na ułożeniu nawierzchni twardej uzależniony jest od przebudowy sieci gazowej w drodze. Gmina Radziejowice zabezpieczyła środki w budżecie na remont przedmiotowej drogi. Jeżeli Gazownia wywiąże się z planowanego terminu zakończenia prac do 30.06.2017r przystąpimy do realizacji w/w zadania.

20 marca 2017 | Klaudia

Kiedy zostanie poprawiona droga na ulicy Ogrodników w Korytowie. Jest ona w stanie krytycznym. Utrudnia dojazd do posesji a przejazd po niej samochodem jest strasznie uciążliwy i prawie niewykonalny dla mieszkańców.

W odpowiedzi informuję, że ul. Ogrodników w miejscowości Korytów została wyrównana.
Remont ul Ogrodników polegający na ułożeniu nawierzchni twardej uzależniony jest od przebudowy sieci gazowej w drodze . Gmina Radziejowice zabezpieczyła środki w budżecie na remont przedmiotowej drogi. Jeżeli Gazownia wywiąże się z planowanego terminu zakończenia prac do 30.06.2017r przystąpimy do realizacji w/w zadania.

10 marca 2017 | Sławomir Goś

Witam Chciałbym się dowiedzieć do kogo trzeba się zgłosić w sprawie oświetlenia ulic. Posiadam działkę przy ulicy Księżycowej w Adamowie i praktycznie na całym kompleksie nie ma żadnego oświetlenia ulic. Nie chodzi mi tutaj o to, żeby na każdym słupie takie oświetlenie było, ale żeby rozmieszczone było punktowo np. na skrzyżowaniu ulic lub na zakrętach ulic. Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam

W odpowiedzi informuję, że do 15 października przyjmowane są wnioski do budżetu na kolejny rok. Z miejscowości Adamów –Wieś nie wpłynął od mieszkańców ani od Rady Sołeckiej żaden wniosek dotyczący budowy oświetlenia na ul. Księżycowej i przyległych drogach . Budżet na realizację zadań inwestycyjnych w roku 2017 został już Uchwałą Rady Gminy zatwierdzony. Wobec powyższego prosimy o złożenie wniosku do budżetu na 2018rok. Wszystkie składane wnioski poddawane są do weryfikacji wspólnie z Radą Gminy, która zatwierdza budżet i zadania inwestycyjne w nim zawarte.

22 lutego 2017 | Anna

Czy na wywiercenie studni głębinowej na potrzeby domowe potrzebne jest jakieś pozwolenie? czy składam jakiś wniosek do urzędu? czy muszę (gdzie) badać próbki wody? gdzie / u kogo mogę się dowiedzieć więcej na ten temat?

Według kompetencji o informację w przedmiotowej sprawie należy zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Żyrardowie ul. Limanowskiego 45 do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

14 lutego 2017 | Anna Schnitzler

Gdzie mozna bylo sie dowiedziec poza informacja ogloszona na Panstwa stronie dn.26.01 o zebraniu 1.02 dotyczacym wymiany pieca, oraz terminie zlozenia nastepnej deklaracji do dnia 6.02? Przy skladaniu pierwszej deklaracji, otrzymalam informacje, ze bede informowana.

Wszyscy, którzy podali w formularzach dane kontaktowe zostali poinformowani o spotkaniu. Dodatkowo informacja była zamieszczona na stronie internetowej , w prasie i na tablicach ogłoszeń.

22 lutego 2017 | Dlorf

Dzień dobry Jeśli chodzi o wycinkę drzew: zgodnie z punktem 3 mam prawo wyciąć wszystkie gatunki drzew, niezależnie od średnicy pnia, na mojej nieruchomości, jeśli nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej? Czy wycięcie drzewa należy zgłosić i wnieść opłatę, czy można to robić bez zgłaszania?

Od 1 stycznia 2017 r. zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów nie jest wymagane między innymi w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Oba warunki (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia) muszą zostać spełnione jednocześnie, żeby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Ich spełnienie wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83f ust. 1 ustawy, takich jak obwód drzewa na wysokości 130 cm wynoszący nie więcej niż 100 cm (w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) albo 50 cm (w przypadku pozostałych gatunków drzew) .W związku z powyższym jeżeli drzewa lub krzewy rosną na nieruchomości stanowiącej Pani własność jako osoby fizycznej i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej może Pani wyciąć wszystkie drzewa niezależnie od obwodów pnia bez konieczności zgłaszania do jakiegokolwiek organu , bez ponoszenia opłat bowiem nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów , na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.

07 lutego 2017 | Joanna

Proszę o informację, dlaczego m-cowość Słabomierz Gmina Radziejowice pnie jest odśnieżana na czas i dlaczego nie jest posypywana Nasza główna droga. Mamy na wsi lodowisko, przez całą długość ul. Prostej. Pozdrawiam

Witam
Ulica Prosta we wsi Słabomierz jest główną ulicą prowadzącą przez wieś o nawierzchni asfaltowej po której jeździ gimbus czyli autobus szkolny.
Była posypywana dwukrotnie mieszanką piasku z solą i ma czarne koleiny. Niestety nie jesteśmy w stanie utrzymać jej w całości w czarnej nawierzchni.
Anna Majchrzak

01 lutego 2017 | ULA

Witam,chcę się dowiedzieć czy po wprowadzeniu nowych przepisów w sprawie wycinki drzew w dalszym ciągu konieczne jest zezwolenie?Mam nie zagospodarowaną działkę, która jest według gminnego planu zagosp.przestrzennego przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną.Wyrosły na niej samosiejki,które mają po kilka lat.Chcę uporządkować teren,co mogę wyciąć?

Informacja o zmianie przepisów w zakresie wycinki drzew od 1 stycznia 2017 roku dostępna jest na stronie: http://radziejowice.pl/wiadomosci/4/wiadomosc/107121/zmiany_w_zakresie_wycinki_drzew_od_1_stycznia_2017_roku

24 stycznia 2017 | Dariusz Ziółkowski

Dzień Dobry ! Chciałbym dowiedzieć się czy otrzymany harmonogram odbioru nieczystości na rok 2017 jest aktualny.Ponieważ w dniu 23 stycznia firma HETMAN powinna odebrać tzw. "szkło".I co w takiej sytuacji z opłatą ponoszoną przez mieszkańców jeśli usługobiorca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?I tak w porównaniu do Żyrardowa odbiór jest można powiedzieć "rzadki",a opłaty podobne.W Żyrardowie 11 zł w Gminie Radziejowice 10 zł.

Witam,
Harmonogram odbioru odpadów na 2017r z terenu Gminy Radziejowice jest jak najbardziej aktualny. W przypadku braku odbioru odpadów komunalnych w danym terminie bardzo proszę o zgłaszanie reklamacji do Urzędu Gminy pod nr tel. 46 854 30 36: e-mail urzad@radziejowice.pl lub bezpośrednio do Operatora, który obsługuje nasz teren nr tel. 22 729 98 98; e-mail biuro@eko-hetman.pl
Informujemy również, że odpady powinny być wystawiane od godziny 7.00 rano a płatność za odpady odbywa się po upływie danego kwartału. Od stycznia br. odpady komunalne z terenu Gminy Radziejowice odbierane są przez pracowników Firmy EKO-HETMAN niebędących mieszkańcami naszej Gminy, którzy nie mają jeszcze dostatecznej wiedzy pozwalającej na identyfikację nieoznakowanych posesji. Z tego powodu bardzo prosimy o oznaczenie nieruchomości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie informujemy, iż w przypadku nieoznakowanych posesji reklamacje w zakresie świadczonej usługi nie będą uwzględniane, więc jeżeli odpady zostały nieodebrane z winy mieszkańca należy wystawić je w kolejnym terminie, a jeżeli z winy Obsługującego reklamacje prosimy zgłaszać jak wyżej.

19 stycznia 2017 | Małgorzata

Witam jakie prace związane z modernizacja drogi w miejscowości Słabomierz są zaplanowane na 2017 rok ? Potrzebuje przeciągnąć przewód telefoniczny przez drogę dlatego odpowiedz na moje pytanie byłaby dla mnie bardzo pomocna . Pozdrawiam serdecznie.

W odpowiedzi informuję, że planowana inwestycja w miejscowości Słabomierz obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na najbardziej zniszczonym odcinku ul. Prostej ( przed wiaduktem) .

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.