kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

W Radziejowicach został utworzony punkt konsultacyjny ogólnopolskiego programu "Czyste Powietrze”.

Punkt znajduje się w Referacie Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska w Radziejowicech przy ulicy Kubickiego 8, (budynek dawnej "Agronomówki")
Punkt przyjmuje wnioski wypełnione samodzielnie przez ubiegających sie o wsparcie, a także oferuje pomoc przy wypełnieniu wniosku o dofinansowanie i późniejszym rozliczeniu uzyskanej dotacji.

Kontakt:

Pani Angelika Majewicz
tel. 46 854 30 26
e-mail: a.majewicz@radziejowice.p

Pani Hanna Kaniewska (Kierownik Referatu)
tel. 46 854 30 36
e-mail: h.kaniewska@radziejowice.pl

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.