kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zgłaszanie stanu wodomierza:

 • tel.: 46 854-30-30
 • kom.: 692-606-190
 • email: stanwodomierza@radziejowice.pl


Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:

 • tel.: 692-606-190;
 • tel.: 530-416-654;
 • tel.: 530-741-979;
 • tel.: 882-044-222;


Zgłaszanie do odbioru wykonywanych przyłączy:

 • wodociągowych tel.: 692-606-190; 530-416-654; 530-741-979
 • kanalizacyjnych tel.: 882-044-222


Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji
:

 • tel.: 530-416-654; 530-741-979


Konserwatorzy gminnej sieci wodociągowej
:

 • Paweł Madejczyk - tel.: 530-416-654
 • Andrzej Finkelsztajn - tel.: 530-741-979


Usługi związane z konserwacją gminnej sieci kanalizacyjnej świadczy firma zewnętrzna.


Opiniowanie możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków/ szczelnego zbiornika bezodpływowego.


Podpisywanie umów na dostawę wody i odbiór ścieków oraz weryfikacja umów.


logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.