kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Krajowy Punkt Kontaktowy zapraszają na seminarium informacyjne dla osób zainteresowanych nabyciem wiedzy dotyczącej możliwości finansowania przedsiębiorstw, dużego przemysłu oraz hubów w ramach Programu HORYZONT 2020.

Podczas seminarium przedstawione zostaną ogólne informacje dotyczące oferty Programu Horyzont 2020, poruszone zostaną kwestie prawne i finansowe związane z uczestnictwem w programach unijnych oraz informacje dotyczące projektów innowacyjnych jak również inne działania wspierające.

Szczególny nacisk zostanie położony na Instrument MŚP, aby wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. O finansowanie ze środków tego instrumentu mogą ubiegać się MŚP z państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”.

W zależności od fazy projektu przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie od 50 tys. aż do 2,5 mln EUR. Co więcej, najlepsze projekty, które pozytywnie przejdą ocenę na poziomie europejskim, ale nie dostaną dofinansowania ze względu na ograniczoną pulę środków, mogą liczyć na wsparcie krajowe.

Spotkanie poprowadzą eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego. Informacji jak najlepiej przygotować aplikację udzieli Państwu osoba, która ocenia wnioski w konkursie Instrument MŚP w Komisji Europejskiej. 

AGENDĘ WYDARZENIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE http://innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-w-programie-horyzont-2020-2.html

REJESTRACJI MOŻNA DOKONAĆ POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMIESZCZONY NA STRONIE: AGENDĘ SPOTKANIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE

http://innowacyjni.mazovia.pl/dla-mediow/male-i-srednie-przedsiebiorstwa-w-programie-horyzont-2020.html?register=1

EWENTUALNE PYTANIA MOŻNA KIEROWAĆ NA E-MAIL edyta.dul@mazovia.pl ORAZ aleksandra.jasińska@mazovia.pl

LICZNA MIEJSC OGRANICZONA. O PIERWSZEŃSTWIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!


Zaproszenie

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.