kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

 Nowy sprzęt w OSP Korytów - Automatyczny defibrylator AED

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Mieszkańcy Korytowa, Korytowa A, Podlasia, Chrobot, Zazdrości, Benenardu, Nowego Dworku.Tradycyjnie w Lany Poniedziałek odwiedziliśmy Wasze domy, ponownie doświadczając polskiej gościnności.

Spotkaliśmy się z miłym i hojnym przyjęciem. Dzięki Waszym dobrym sercom powiódł się plan doposażenia naszej jednostki w sprzęt ratujący życie - DEFIBRYLATOR!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom i sympatykom OSP Korytów. Dla nas to bardzo miłe chwile, gdy odczuwamy wśród lokalnej społeczności sympatię i pomoc. Bez Was nie cieszylibyśmy się tym zakupem!

W zamian obiecujemy jak najlepiej Wam służyć, i życzymy, aby ta pomoc nikomu nie była potrzebna.

Ze strażackim pozdrowieniem

Druhny i Druhowie z OSP Korytów


Nagrodzono laureatów konkursu „Bezpiecznie nakręceni” oraz „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”

W dniu 24 kwietnia  Gimnazjum im. Edwarda hr. Krasińskiego w Radziejowicach zamieniło się w salę widowiskową, gdzie młodzi mieszkańcy Gminy Radziejowice zaprezentowali swoje talenty. Odbyły się prezentacje filmów i występy muzyczne, a na zakończenie wręczono nagrody laureatom konkursu  pn. „Bezpiecznie nakręceni” oraz uczestnikom gminnego etapu „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”. Organizacja konkursów jest wynikiem współpracy Gminy Radziejowice z Powiatową Komendą  Policji w Żyrardowie oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Żyrardowie. Obydwie inicjatywy mają na celu kształtowanie prawidłowych postaw dzieci i młodzieży oraz zapobieganie zagrożeniom.

Spotkanie rozpoczęła Sekretarz Gminy Radziejowice – Wioletta Micewicz, która powitała gospodarzy: Panią Wójt Gminy  Urszulę Ciężką, Panią Dyrektor  GCO Beatę Kalinę i  Panią Dyrektor Gimnazjum   Krystynę Szymańską, przedstawicieli Policji:    
asp. sztab. Radosława Gorczycę – Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji w Żyrardowie
st. asp. Roberta Pytę – inspektora ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, mł. asp. Sławomira Klucznika – dzielnicowego Gminy Radziejowice, asp. Agnieszkę Ciereszko – Oficera Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Żyrardowie, przedstawiciela Sanepidu Pana Andrzeja Mikołaja Liszewskiego – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie, pracowników Urzędu Gminy Radziejowice,  nauczycieli i opiekunów oraz szczególnie serdecznie uczestników konkursów.

Na wstępie   przedstawiono harmonogram spotkania oraz  streszczenie Regulaminów obydwu konkursach, przybliżając ich zasady i cele.  „Festiwal Piosenki o Zdrowiu” odbywa się w czterech etapach: szkolnym, gminny, powiatowym i wojewódzkim. Zespoły i soliści, którzy zgłosili się do konkursu mieli za zadanie ułożyć piosenkę o tematyce szeroko rozumianego zdrowia, a w szczególności zdrowego stylu życia, odżywiania, profilaktyki nałogów i chorób, higieny osobistej, bezpieczeństwa wypoczynku, bądź hasła roku „Światowy Dzień Zdrowia 2017 – Depresja – porozmawiajmy o niej”. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką zdrowia oraz uświadomienie unikania zagrożeń poprzez świadomy wybór korzystnych zachowań sprzyjających zdrowiu. W jury konkursowym zasiedli: Andrzej Mikołaj Liszewski – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żyrardowie – Przewodniczący JURY, Maciej Kierzkowski – muzyk i kompozytor oraz Justyna Kwiatkowska – wokalistka i nauczyciel. Uczniowie podjęli różnorodne tematy pisząc teksty swoich piosenek. Nie zabrakło przestróg przed alkoholem, paleniem i narkotykami, a także porad, jak prowadzić zdrowy tryb życia i dobrze się odżywiać. W trakcie narad Jury został rozstrzygnięty konkurs „Bezpiecznie nakręceni”.   Konkurs policyjny dedykowany był dla Szkół Podstawowych oraz Gimnazjum i został przeprowadzony w dwóch kategoriach. Polegał on na nakręceniu maksymalnie 5 minutowego filmu instruktażowego na zadany temat. Dla Szkół Podstawowych temat brzmiał „Jestem odpowiedzialny – bezpieczny w domu”, a dla Gimnazjum - „Internet mnie nie wkręci – zagrożenie w sieci”.  Celem konkursu było uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z inernetu, a także właściwych postaw podczas samodzielnego pobytu w domu, oraz właściwego i odpowiedzialnego korzystania z telefonów alarmowych. To właśnie te kategorie były brane pod uwagę przez jury oceniające podczas wyłaniania laureatów konkursu. Wybór był trudny, ponieważ wszystkie filmy zawierały pozytywne wzorce zachowań a  pomysły na zaprezentowanie tematu były ciekawe. Jury przy ocenie musiało kierować się nie wartością estetyczna pracy lecz zgodnością z kryteriami założone w regulaminie. Przed nagrodzeniem laureatów, zostały zaprezentowane ich prace. Nagrody wręczyła Wójt Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka, oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie: st. asp. Robert Pyta – Inspektor ds. nieletnich oraz asp. sztab. Radosław Gorczyca – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji. Policjanci podziękowali uczniom za nakręcenie wspaniałych filmów, które zostaną umieszczone na stronie KPP Żyrardów i posłużą innym, jako instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. 

 

W kategorii Szkół Podstawowych:

I miejsce: SP Kuklówka – autor filmu: Klaudia Rudek obsada: Klaudia Rudek

II miejsce: SP Kuklówka – autor filmu: Konrad Wiciński, obsada: Anna Kampa, Oliwia Bujnicka

III miejsce: SP Kuklówka – autor filmu: Oliwia Wójcicka, obsada: Natalia Wójcicka, Krzysztof Przybysz, Krzysztof Śliwiński

Opiekunem wspierającym autorów był pan Maciej Jankowski.

 

W kategorii Gimnazjum:

I miejsce: film pn. „Chroń w internecie swój wizerunek, bo ktoś może nadać mu niewłaściwy kierunek!” Obsada: Natalia Ciastek, Lilianna Uner, Inga Popławska, Paweł Staniś, Mariusz Frączkiewicz, Kacper Kociszewski

II miejsce: film pn. „Bądź bezpieczny w internecie, bo zaskoczą cię w prawdziwym świecie:, obsada: Wiktor Ryszczuk, Mateusz Wacławek, Sebastian Zalewski, Igor Zaprzałek, Maciej Kuran, Jakup Parczyński, Błażej Cichosz

III miejsce: film pn. „Chroniąc swoje dane, chronisz siebie – PAMIĘTAJ!!!”, obsada: Katarzyna Nowak, Dominika Dziekańska, Oskar Obłąkowski, Karol Knyziak, Antonii Swoboda, Izabella Weydmann, Emilia Trzaskowska, Paweł Staniś.

Opiekunem wspierającym autorów był pan Przemysław Brzycki.

 

Po wręczeniu nagród w konkursie   „Bezpiecznie nakręceni” odczytano wyniki  gminnego etapu „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu”.  Po długiej i burzliwej naradzie Jury konkursu piosenki wyłoniło laureatów:

W kategorii Szkół Podstawowych:

I miejsce: SP Kuklówka, zespół WIOLINKI w składzie: Oliwia Wójcicka, Natalia Wójcicka, Anna Kampa, Wiktoria Wisińska, Oliwia Bujnicka, Karolina Truszkowska, Klaudia Rudek i piosenka „Hiphopowa rada”, opiekun grupy: Krystyna Majksner-Krzywicka

II miejsce: SP Radziejowice, zespół w składzie: Urszula Ryguła, Natalia Glizia, Iga Kruszelnicka, Zuzanna Fabisiak, Nadia Podrążka, Maria Wałachowska, Lena Krzykwa, Oskar Krawczyński, Julian Szulc, Katarzyna Elak, piosenka „Czerwone jabłuszko”, opiekun grupy: Renata Matusiak

W kategorii Gimnazjum:

I miejsce: Gimnazjum w Radziejowicach w składzie: Inga Popławska, Dominika Dziekańska, Laura Hys, Wiktor Ryszczuk , Jan Sadowski, z piosenką „Zmiana na lepsze”, opiekun grupy: Jolanta Brycka

II miejsce: Gimnazjum w Radziejowicach w składzie: Emilia Trzaskowska, Dominika Dziekańska, Laura Hys, Wiktor Ryszczuk, Jan Sadowski z piosenką: „Nie siedź sama tu”, opiekun grupy: Jolanta Brycka

Dodatkowo Jury postanowiło przyznać wyróżnienia w trzech kategoriach:

- Wyróżnienie dla EMILII TRZASKOWSKIEJ – najlepszej wokalistki

- Wyróżnienie dla LAURY HYS - najlepszej instrumentalistki

- Wyróżnienie dla URSZULI RYGUŁY – za najlepszy tekst piosenki

Na koniec Wójt Gminy Radziejowice – Urszula Ciężka skierowała słowo do uczestników:

- Jestem dumna, że mamy na terenie gminy Radziejowice, tak uzdolnionych młodych ludzi. Nie tylko wokalnie i muzycznie, ale jak się okazuje także reżysersko i aktorsko. Bardzo się cieszę, że tak chętnie się angażujecie w różnego rodzaju inicjatywy i uczestniczycie w konkursach. Kręćcie, jak najwięcej takich mądrych i ciekawych filmów, które będą pomocne waszym rówieśnikom.

Alert Poziom II

Konkurs „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

Regulamin konkursu

Zebranie sprawozdawcze za rok 2016 w OSP Kuklówka

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 11.03.2017 r. w strażnicy OSP Kuklówka odbyło się Zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście:

 • Dh Marek Leja – vicePrezes O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
 • mł. bryg. Piotr Grzelecki – Rzecznik Prasowy KPPSP w Żyrardowie
 • Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego
 • Pani  Urszula Ciężka – Wójta Gminy Radziejowice
 • Pani  Justyna Klimaszewska – pracownik Urzędu Gminy Radziejowice
 • Pani  Justyna Napierała – dziennikarka m.in. gazety „Nasza Gmina Radziejowice”

 

Zebranie otworzył Naczelnik OSP Kuklówka - dh Marcin Sadowski, po czym dokonano wyboru prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków. Naczelnik przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Plan działania na rok 2017 przedstawił Prezes dh Stefan Zduńczyk. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan finansowy na 2017 rok przedstawił dh Tomasz Pross. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Stanisław Pajurkowski.

Naczelnik podkreślił zaangażowanie i aktywność dużej grupy strażaków, którzy poświęcają swój wolny czas, aby działać na rzecz OSP. Zwrócił uwagę na działania nie tylko pożarnicze, ale także kulturalne, wychowawcze i sportowe. Jednostka w roku sprawozdawczym zorganizowała kilka spotkań okolicznościowych, brała udział w imprezach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Kuklówce Radziejowickiej oraz sołectwo Kuklówka Zarzeczna, a także zabezpieczali Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Pałacu w Radziejowicach.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności, finansowych i komisji rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium na kolejny rok działania. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z miejscową OSP i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.

Plany jednostki na 2017 rok:

- 1 marca Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego (Wentylator oddymiający, mgłowy z regulowanym kontem nachylenia -  1 szt., Ubranie specjalne Nomex – 2 kpl., Pompa szlamowa elektryczna – 1 szt., zestaw poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych – 1 kpl., wysokość dofinansowania to 9980,00 zł. Całkowita wartość projektu to 20 000,00 zł, pozostałą cześć pokryją środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Kuklówka Zarzeczna, Kuklówka Radziejowicka, Budy Józefowskie, które przekazały dla jednostki część swoich budżetów sołeckich, środków z budżetu gminy i środków własnych OSP,

- zmiany w Planach zagospodarowania przestrzennego umożliwiające podjęcie działań przygotowania dokumentów do pozyskania środków z zewnątrz na budowę nowej strażnicy

- szkolenia druhów.


Zebranie sprawozdawcze za rok 2016 w OSP Korytów

http://cms-files.idcom-web.pl/sites/908/wiadomosci/109474/fotos/orign/dsc_0763.jpg

W dniu 04.03.2017 r. w strażnicy OSP Korytów odbyło się Zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście:

 • Dh Daniel Sawicki – Prezes O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
 • mł. bryg. Piotr Grzelecki – Rzecznik Prasowy KPPSP w Żyrardowie
 • Wojciech Szustakiewicz – Starosta Powiatu Żyrardowskiego
 • st. bryg. Dariusz Marczyński – przyjaciel OSP Korytów
 • Dh Kazimierz Drążkiewicz- były Prezes O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
 • Dh Aleksander Grochowski – współzałożyciel OSP Korytów
 • Pani Krystyna Skoneczna – Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice
 • Pani  Urszula Ciężka – Wójta Gminy Radziejowice
 • Pani  Justyna Klimaszewska – pracownik Urzędu Gminy Radziejowice
 • Pani Krystyna Sęk – radna i sołtys sołectwa Korytów A
 • Pan Zdzisław Madejczyk – radny i sołtys sołectwa Korytów
 • Pani  Justyna Napierała – dziennikarka m.in. gazety „Nasza Gmina Radziejowice”

      Zebranie otworzył Prezes OSP Korytów - dh Tomasz Rokwisz, po czym dokonano wyboru prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków. Naczelnik Dh Artur Szczepanik przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2016. Plan działania na rok 2017 przedstawił dh Norbert Lesiak. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok oraz plan finansowy na 2017 rok przedstawił dh Radosław Minich. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił dh Andrzej Wolniewicz.

Naczelnik w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szereg przedsięwzięć w jednostce, takich jak zakup zestawu narzędzi hydraulicznych HOLMATRO, zakup ze środków KSRG, MSW sprzętu ratowniczego, remont w strażnicy, realizacja projektu „Świetlica pod chmurką”,  instalacja monitoringu na budynku OSP i wiele innych działań.

       Podkreślił zaangażowanie i aktywność dużej grupy strażaków, którzy poświęcają swój wolny czas, aby działać na rzecz OSP. Zwrócił uwagę na działania nie tylko pożarnicze, ale także kulturalne i wychowawcze. Jednostka bierze czynny udział w przygotowaniach do Gminnego Święta Chleba oraz obchodów Dnia Dziecka. Druhowie w roku sprawozdawczym przeprowadzili próbną ewakuację w Szkole Podstawowej w Korytowie A., a także zabezpieczali Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Pałacu w Radziejowicach.

Podczas spotkania zaproszeni goście wręczyli zasłużonym Odznaki „Za wysługę lat”, odznaki otrzymali:

- „XXV” lat  - dh Tomasz Rokwisz,

- „X” lat – dh Damian Wasik, dh Radosław Minich, dh Michał Wolniewicz,

- V” lat – dh Norbert Lesiak.

Po odczytaniu sprawozdań z działalności, finansowych i komisji rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium na kolejny rok działania. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z miejscową OSP i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.

Plany jednostki na 2017 rok:

- Remont dachu na budynku strażnicy;

- 1 marca Gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o dofinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego (wentylator oddymiający, pilarka do drewna, ubrania strażackie, węże do motopomp), wysokość dofinansowania to 10 000,00 zł. Całkowita wartość projektu to 20 200,00 zł, pozostałą cześć pokryją środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Korytów i Korytów A, które przekazały dla jednostki część swoich budżetów sołeckich;

- Systematycznie doposażanie w niezbędny sprzęt i wyposażenie (już udało się zakupić jednostce nowy sprzęt ratowniczy, na który środki finansowe przekazały  sołectwa Korytów i Korytów A, wartość zakupionego sprzętu 16101,52 zł),

- Szkolenia druhów,

- Dalszy remont pomieszczeń w strażnicy.

 Całe zebranie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników Walnego Zebrania Członków OSP Korytów oraz zaproszonych gości.


Zebranie sprawozdawcze za rok 2016 w OSP Radziejowice

http://cms-files.idcom-web.pl/sites/908/wiadomosci/108628/fotos/w567x330/dsc_0724.jpg

W dniu 18.02.2017 r. w strażnicy OSP Radziejowice odbyło się Zebranie sprawozdawcze za rok 2016.

Na zebranie przybyli zaproszeni goście:

 • Dh Waldemar Suski – Prezes O/Powiatowego ZOSP RP
 • mł. bryg. Tomasz Piątkowski – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KPPSP w Żyrardowie
 • Dh Stefan Zduńczyk  - wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
 • Dh Artur Dybiński – Sekretarz O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
 • Dh Stanisław Szymczak- Honorowy Prezes OSP Radziejowice
 • Dh Jerzy Knebel- Honorowy Prezes OSP Radziejowice
 • Dh Kazimierz Drążkiewicz- były Prezesa O/Gminnego ZOSP RP w Radziejowicach
 • Pani Krystyna Skoneczna – Przewodnicząca Rady Gminy Radziejowice
 • Pani Urszula Ciężka – Wójta Gminy Radziejowice
 • Pani Justyna Klimaszewska – pracownik Urzędu Gminy Radziejowice
 • Pani Zofia Leśniewska – sołtys wsi Radziejowice
 • Pani Justyna Napierała – dziennikarka m.in. gazety „Nasza Gmina Radziejowice”

 

      Zebranie otworzył Prezes OSP Radziejowice - dh Marek Leja, po czym dokonano wyboru prowadzącego zebranie, protokolanta, komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków. Prezes w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na szereg przedsięwzięć w jednostce, takich jak remont Centralnego Ogrzewania (sfinansowany ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Radziejowice i środków własnych OSP), remont kotłowni, zakup ze środków KSRG, MSW, pozyskanych z akcji „Lanego Poniedziałku”, środków sołectwa Nowe Budy i środków własnych sprzętu specjalistycznego.

      Prezes podkreślił zaangażowanie i aktywność dużej grupy strażaków, którzy poświęcają swój wolny czas, aby działać na rzecz OSP. Zwrócił uwagę na działania nie tylko pożarnicze, ale także kulturalne, wychowawcze i sportowe, m.in. uczczenie 1050 rocznicy Chrztu Polski, ćwiczenia ewakuacyjne wraz z pogadanką dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach, czynny udział w przygotowaniach do Gminnego Święta Chleba oraz obchodów Dnia Dziecka zorganizowanego w Radziejowicach. W dzień Lanego Poniedziałku strażacy przeprowadzili akcję „Bezpieczny mieszkaniec Gminy Radziejowice”, strażacy rozdali mieszkańcom foldery z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz zasadami powiadamiania jednostek ratunkowych. Po raz kolejny zabezpieczali także trasę biegu „Bieg Chełmońskiego” oraz zabezpieczali Festiwal im. Jerzego Waldorffa w Pałacu w Radziejowicach.

      Dzięki staraniom druhów i życzliwości Dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach jednostka pozyskała łódkę, która będzie wykorzystywana do działań w ratownictwie wodno-lodowym.

      Po odczytaniu sprawozdań z działalności, finansowych i komisji rewizyjnej, udzielono Zarządowi OSP absolutorium na kolejny rok działania. Obecni na zebraniu goście wyrazili zadowolenie z dobrej współpracy z miejscową OSP i podziękowali za dotychczasową efektywną pracę.

      Całe zebranie zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich uczestników Walnego Zebrania Członków OSP Radziejowice oraz zaproszonych gości.

Konkurs "Bezpiecznie nakręceni"

Konkurs "Bezpiecznie nakręceni"

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.