kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne
 

Dnia 01 lutego br. o godzinie 19.30 w OSP Radziejowice odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, którzy zgłosili zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania w ramach środków WFOŚIGW w warszawie z działania „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W pierwszej części omówiono zasady udziału w konkursie oraz możliwe schematy realizacji  projektu. Poinformowano, iż dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, a pozom dofinansowania może wynieść  do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczane są: zakup  kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz czujniki tlenku węgla (czadu).

Druga część spotkania poświęcona była zaprezentowaniu mechanizmów działania poszczególnych rodzajów kotłów oraz omówieniu średnich cen rynkowych urządzeń.  

Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali deklaracje udziału w projekcie i zostali poproszeni o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy Radziejowice do dnia 06 lutego do godziny 12.00.Wójt Gminy Urszula Ciężka serdecznie zaparsza wszystkich mieszkańców Gminy Radziejowice, zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na wymianę kotłów i palenisk węglowych w ramach dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie.

Spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 01.02.2017 r., o godz. 19.30 w sali OSP Radziejowice, ul. Przemysłowa 1.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.