kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór
do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. Ostatecznymi odbiorcami dofinansowania mogą być  osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy, która  składa wniosek o dofinansowanie.

Celem  projektu jest poprawa jakości powietrza - ograniczenie dwutlenku węgla CO2, pyłów PM2,5, PM10 oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Dofinansowanie dotyczy przedsięwzięć polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła
tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły
na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie
jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów
na węgiel lub ekogroszek).

Maksymalny poziom dotacji  wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000 zł. Do kosztów kwalifikowanych zaliczany jest koszt kotła (z elementami dodatkowymi tj. zasobnikiem c.w.u., podajnikiem) oraz koszt czujnika tlenku węgla (czadu).

W celu określenia skali zapotrzebowania na terenie Gminy Radziejowice osoby zainteresowane wymianą starego urządzenia grzewczego prosimy o wypełnienie Deklaracji udziału w projekcie
i złożenie  jej w Sekretariacie  Urzędzie Gminy Radziejowice do dnia 31 stycznia 2017 r. Deklaracja dostępna na stronie www.radziejowice.pl w zakładce „Dla mieszkańca”.

UWAGA:

Program nie dotyczy modernizacji źródeł ciepła w nieruchomościach wykorzystywanych sezonowo
np. w domkach letniskowych oraz zadań polegających na montażu kominków.

Koszty niekwalifikowane  to w  szczególności:

a) koszt przygotowania dokumentacji technicznej stanowiącej element realizacji inwestycji;

b) demontaż starej instalacji źródła ciepła;

c) zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni oraz zbiornikami na paliwo;

d) wkład kominowy;

e) roboty instalacyjne wewnątrz obiektów – modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.;

f) koszt przyłącza do sieci;

g) rozruch technologiczny instalacji i urządzeń;

h) koszt nadzoru nad realizacją inwestycji.

 

  Deklaracja uczestnictwa

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.