kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS oraz

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych i
Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"


Serdecznie zapraszają grantobiorców FIO Mazowsze Lokalnie oraz inne aktywne grupy i organizacje

z powiatów żyrardowskiego, grodziskiego, sochaczewskiego i grójeckiego na seminarium sieciujące, które odbędzie się
 28.09.2017 roku w godzinach 14.00 – 19.00 w Domu Kultury przy ul. Króla Jana Sobieskiego 36 w Puszczy Mariańskiej.


 Na seminarium dowiecie się Państwo m.in.:

- jakie organizacje i grupy działają w Waszej okolicy,
- jaka jest rola małych inicjatyw w rozwoju lokalnym,
- jakie metody angażowania mieszkańców przynoszą efekty,
- co można zrobić aby rozwinąć działalność społeczną,
- jak poznawać lokalne potrzeby,
- w jaki sposób planować i realizować plany rozwoju grup.

Szczegółowy program seminarium w załączeniu.
 
ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego https://goo.gl/forms/2LCnrVxLQADl9xMs1.

Zainteresowane osoby otrzymają drogą elektroniczną formularz rejestracyjny  wraz z dokładnym adresem seminarium.

Seminarium organizowane jest w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, który jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Celem głównym Programu FIO – Mazowsze Lokalnie jest zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja Programu ma umożliwić mieszkańcom włączenie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.


 Zapraszamy :)

Katarzyna Niewczas

Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych

Anna Żelazowska-Kosiorek

Stanisława Retmaniak

Stowarzyszenie BORIS

Jakub Kamiński

Kuźnia Inicjatyw "Wiskitki.org"

  Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu projektów wspierających organizacje pozarządowe z Powiatu Żyrardowskiego

  NGO - Nabór do komisji konkursowych

  Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2017”

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.