kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Budynek Urzędu Gminy

Urząd Gminy Radziejowice

ul. Kubickiego 10

96-325 Radziejowice

tel. 46 857-71-71, wew. 31

fax. 46 857-71-20

e-mail: urzad@radziejowice.pl

www.radziejowice.pl


Numer konta Urzędu Gminy Radziejowice dla wpłat
dotyczących - opłaty podatku, opłaty skarbowej, opłaty za wodę, śmieci i ścieki.

Nr konta: 76 9302 1014 3900 0909 2000 0010


Wójt Gminy Radziejowice - Urszula Ciężka

tel. 46.857-71-71, wew. 32

Sekretarz Gminy - Wioletta Micewicz

tel. 46.857-71-71, wew. 26

Skarbnik Gminy - Teresa Jaworska

tel. 46.857-71-71, wew. 33

 

Referat Finansów

Skarbnik Gminy - 46.857-71-71, wew. 33

Podatki - 46.857-71-71, wew. 23 lub wew. 35

 

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC:

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - tel. 46.857-71-71, wew. 39

Obsługa Rady Gminy - tel. 46.857-71-71, wew. 22

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, straże pożarne - 46.857-71-71, wew. 20

Informatyk - 46.857-71-71, wew. 37


Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej:
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej - 46. 857-71-71 wew. 38 pok. 15; 530-416-668 lub 46 854-30-38
Stanowisko d/s mienia komunalnego - tel. 46.857-71-71 wew. 21 pok. 17 lub 46. 854-30-21
Stanowisko d/s planowania przestrzennego - tel. 46.857-71-71 wew. 21 pok. 17a lub 46. 854-30-21
Stanowisko d/s drogownictwa i komunikacji - tel. 46.857-71-71 wew. 25 pok. 16; 785-577-120 lub 46. 854-30-25
Stanowisko d/s handlu, usług, rolnictwa i leśnictwa - tel. 46.857-71-71 wew. 25 pok. 16  lub 46. 854-30-25
Stanowisko d/s gospodarki odpadami stałymi - tel. 46.857-71-71; wew. 36 lub 46. 854-30-36

Stanowisko d/s ochrony środowiska - (0-46) 857-71-71; wew. 34 lub 46. 854-30-34

 

Referat Gospodarki Komunalnej:

Zgłaszanie stanu wodomierza tel.46 854-30-30,692-606-190; e-mail: stanwodomierza@radziejowice.pl

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tel.781-770-723; 692-606-190; 530-416-654; 530-741-979; 882-044-222;

Zgłaszanie montażu liczników wody w celu ich zaplombowania i rejestracji 530-416-654; 530-741-979;

Zgłaszanie nielegalnie wyrzuconych śmieci w poboczach dróg gminnych i terenach stanowiących mienie komunalne tel. 46.854-30-29; 781-770-723

Konserwatorzy sieci wodociągowej - 530-416-654; 530-741-979

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.