kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Uprzejmie informujemy, że Gmina Radziejowice w partnerstwie z pozostałymi Gminami  Powiatu Żyrardowskiego, zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach działania  4.1 Odnawialne źródła energii dla projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń pozyskujących energię   ze źródeł odnawialnych. Załączona Ankieta służy do określenia zapotrzebowania mieszkańców na tego typu inwestycje oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinasowania do inwestycji w OZE proszone są o czytelne oraz rzetelne wypełnienie Ankiety i dostarczenie jej do Urzędu Gminy Radziejowice (Sekretariat, ul. Kubickiego 10 96-325 Radziejowice), przesłanie      na nr fax. 46 857 71 20 lub adres e-mail urzad@radziejowice.pl do dnia 08 lipca br.

 

         Zgodnie z Regulaminem konkursu dofinansowanie  w przypadku osób indywidualnych może wynieść maksymalne do 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Na podstawie rozpoznania rynku szacuje się, iż koszt zakupu poszczególnych urządzeń wynosi odpowiednio:

  • kolektory słoneczne – 14.000,00 zł;
  • pompa ciepła CWU – 13.000,00 zł;
  • panele fotowoltaiczne – 22.000,00 zł.

(ostateczne koszty inwestycji będą znane po udzieleniu zamówienia wykonawcy usługi, wyłonionemu w wyniku postępowania przetargowego).

 

         Panele fotowoltaiczne będą dostępne tylko w systemie zamkniętym z koniecznością magazynowania nadmiaru wyprodukowanej energii (bez możliwości odsprzedawania jej do sieci).

 

Ponadto informujemy, iż udział w projekcie mogą wziąć jedynie osoby posiadające prawo dysponowania nieruchomością, na której planowana jest inwestycja       oraz nie posiadające jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy lub Powiatu Żyrardowskiego.

 

Ankieta dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Radziejowice

oraz na stronie www.radziejowice.pl w zakładce „Dla Mieszkańca”

Uwaga: wypełnienie i złożenie Ankiety nie gwarantuje udziału w projekcie.

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.