kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Informujemy, iż w dniu 15 kwietnia(Wielka Sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości

Słabomierz-Krzyżówka

„ PSZOK”

 będzie nieczynny

 

 

HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych z działek rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Radziejowice, w terminie 01.05.2017 – 31.10.2017

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RADZIEJOWICE W 2015

UCHWAŁA NR XXXIII/150/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR XXXIII/151/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Poniżej zamieszczamy harmonogram do pobrania. Jednocześnie informujemy, że harmonogram będzie dostarczany przez Firmę EKO-HETMAN do każdej nieruchomości jak również mogą go  Państwo odebrać w Urzędzie Gminy w okienku kasowym ( Kancelaria)

Harmonogram odbioru odpadów 2017

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE RADZIEJOWICE 2017 ROK

15 grudnia upłynął ostatni w tym roku termin opłaty kwartalnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA - PSZOK

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon ( 4szt.) , chemikaliów oraz gruzu( do 1m ³)

Czy można rozpalić ognisko na prywatnej działce?

Zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Radziejowice w dniu 19.09.2016r.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW w sprawie odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych) położonych na terenie miejscowości Tartak Brzózki

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW w sprawie odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych) położonych na terenie miejscowości Tartak Brzózki

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW w sprawie odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych) położonych na terenie Gminy Radziejowice

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, opon ( 4szt.) , chemikaliów oraz gruzu( do 1m ³)

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW w sprawie odbioru odpadów komunalnych dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych) położonych na terenie Gminy Radziejowice

Harmonogram odbioru odpadów

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE RADZIEJOWICE

Informacja dotycząca zbiórki zużytych opon

INFORMACJA DLA DZIAŁKOWICZÓW Informacja w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi dla właścicieli działek rekreacyjnych (letniskowych) położonych na terenie Gminy Radziejowice

Harmonogram odbioru odpadów dla Działkowiczów na 2016r.

Obowiązujący wzór Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców stałych i Działkowiczów.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Radziejowicach ,,Słabomierz-Krzyżówka”

UCHWAŁA NR XXIII/111/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziejowice

UCHWAŁA NR XXIII/112/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA NR XXIII/113/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA NR XXIII/114/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

UCHWAŁA NR XXIII/115/2016 RADY GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminów i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów(PSZOK) w miejscowości Słabomierz-Krzyżówka

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.