kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC:

Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności - tel. 46.857-71-71, wew. 39

Sekretariat - tel. 46.857-71-71, wew. 31

Obsługa Rady Gminy - tel. 46.857-71-71, wew. 22

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, straże pożarne - 46.857-71-71, wew. 20

Informatyk - 46.857-71-71, wew. 37

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.